Avbildning av gallvägarna och insättning av drän

Du har reserverats en tid för avbildning och dränage av gallvägarna. Eftersom undersökningen kräver både förberedelser och eftervård har du också reserverats en plats på bäddavdelningen. Åtgärden görs på röntgenavdelningen.

Syftet med åtgärden är att avbilda en blockering eller förträngning i gallvägarna, lindra symptomen som orsakas av denna (gulhet, klåda och funktionsstörning i levern) genom att dränera gallvätskan att passera i första hand via den normala rutten till tunntarmen eller alternativt till en uppsamlingspåse utanför kroppen.

 

Hur förbereder man sig för åtgärden?

 • Var god och ta kontakt med den enhet som gett åtgärdstiden så fort som möjligt om du använder mediciner som påverkar blodets koagulation (t.ex. Marevan) och man inte har avtalat något om pausningen av dessa. Ta även kontakt om du är överkänslig mot bedövningsmedel, kontrastmedel eller jod eller om du är gravid.

 • Om du har diabetes ska du diskutera med den behandlande enheten om diabetesmedicinerna.

 • Om du använder vätskedrivande medicin ska du inte ta den på åtgärdsdagens morgon.

 • Övriga mediciner som du ordinerats får du ta normalt.

 • Inför åtgärden tas färska blodprov före undersökningen (<3 dygn).

 • På åtgärdsdagen bör du vara oäten i 6 timmar före åtgärden.

 • Du får dricka måttligt av klara vätskor (vatten eller saft), men du bör vara odrucken i 2 timmar före åtgärden.

 • På bäddavdelningen sätts en kanyl i venen i armen för eventuell vätska och medicinering.

 • Du bör tömma urinblåsan strax före avfärden till röntgen.

Hur utförs åtgärden?

 • Under åtgärden ligger du så stilla som möjligt på rygg eller i svagt sluttande sidoposition. Genom användning av hjälpmedel görs ställningen så bekväm som möjligt för dig.

 • Åtgärden utförs i lokalbedövning. I samband med åtgärden för röntgenläkaren genom huden in en tunn plastslang i gallvägarna i ultraljuds- och genomlysningsstyrning. Efter det sprutas kontrastmedel in i gallvägarna och gallvägarna avbildas.

 • Vid behov har du möjlighet att få smärtmedicinering.

 • Ifall en gallvägsblockering eller –förträngning konstateras försöker man dränera och öppna den. Om situationen tillåter dräneras gallvägarna internt, varvid gallvätskan passerar ner i tunntarmen. Alternativt sätter man in en yttre tömningsslang, d.v.s. en drän, i gallvägarna. Dränen fästs i huden och förenas med uppsamlingspåsen.

Vad sker efter åtgärden?

 • Åtgärden tar 1-2 timmar. Efter åtgärden flyttas du till bäddavdelningen, där du är sängliggande i 4 timmar och ditt mående följs med.
 • Läkaren på bäddavdelningen berättar om åtgärdens resultat, eventuella fortsatta åtgärder och bestämmer när du kan hemförlovas.
 • Noggrannare anvisningar gällande den fortsatta vården får du av personalen på bäddavdelningen.
21.05.2021 Röntgen 4