Insättning av PleurX-askitesdrän

 

Du har fått en tid för insättning av en PleurX-drän. Eftersom undersökningen kräver både förberedelser och eftervård har du också reserverats en plats på bäddavdelningen. Åtgärden görs på röntgenavdelningen.

Syftet med åtgärden är att avlägsna vätska från bukhålan och att lägga in en PleurX-tömningsslang, d.v.s. en drän. Dränen gör det möjligt att tömma vätska från bukhålan hemma.

 

Hur man förbereder sig

 • Var god och ta kontakt med den enhet som gett åtgärdstiden så fort som möjligt om du använder mediciner som påverkar blodets koagulation (t.ex. Marevan) och man inte har avtalat något om pausningen av dessa mediciner. Ta också kontakt om du är överkänslig mot bedövningsmedel, kontrastmedel eller jod.

 • Om du använder vätskedrivande medicin ska du inte ta den på åtgärdsdagens morgon.

 • Övriga mediciner som du ordinerats får du ta normalt.

 • Inför åtgärden tas färska blodprov (<3 dygn).

 • På åtgärdsdagen ska du vara oäten 4 timmar före åtgärdstiden. Du får dricka måttligt med vatten.

 • På bäddavdelningen sätts en kanyl i venen i armen för eventuell vätska och medicinering.

 • Du bör tömma urinblåsan strax före avfärden till röntgen.

Hur utförs åtgärden?

 • Åtgärden görs under lokalbedövning med hjälp av ultraljud och är i regel rätt smärtfri. Vid behov är det dock möjligt att få smärtmedicinering.

 • Under åtgärden ligger du så stilla som möjligt på rygg. Genom användning av hjälpmedel görs ställningen så bekväm som möjligt för dig.

 • Läkaren kontrollerar med en ultraljudsapparat att det finns tillräckligt med vätska i bukhålan.

 • Före åtgärden rengörs och bedövas åtgärdsområdet.

 • Läkaren för in PleurX-dränen i bukhålan via två små snitt. Dränen fästs med stygn. Efter att dränen fästs töms vätska från bukhålan med hjälp av sug.

 • Ditt blodtryck följs med under åtgärden.

 • Efter tömningen skyddas den ända av dränen som kommer ut med ett tunt limförband.

 

Vad sker efter åtgärden?

 

 • Åtgärden och dess förberedelser tar ungefär 60 minuter, efter det flyttas du tillbaka till bäddavdelningen.

 • Efter åtgärden behövs i regel ingen eftervård.

 • Du får åka hem i enlighet med läkarens rekommendation.

Den behandlande avdelningen ger dig noggranna anvisningar om användningen av PleurX-dränen och sköter om ordnandet av och de verktyg som behövs för vården hemma.

 

Eftervården hemma

 • Hudstygnen avlägsnas efter ungefär 10 dagar.
 •  
 • Du kan duscha normalt. Förbanden på dränen avlägsnas före duschandet. Efter tvätten torkas området och rena förband läggs på.
 •  
 • Att gå i bastun med dränen rekommenderas inte.

 

21.05.2021 Röntgen 4