Kanalisering av njurbäckenet, d.v.s. punktionsnefrostomi

 

Du har fått en tid för kanalisering av njurbäckenet. Eftersom undersökningen kräver både förberedelser och eftervård har det också reserverats plats åt dig på bäddavdelningen. Åtgärden görs på röntgenavdelningen.

Åtgärden görs på grund av hinder i urinpassagen. Syftet med åtgärden är att sätta in en tunn plastslang, d.v.s. en kateter, i njurbäckenet. Via katetern rinner urinen ner i en uppsamlingspåse på utsidan.

 

Hur förbereder man sig för åtgärden?

 • Var god och ta kontakt med den enhet som gett åtgärdstiden så fort som möjligt om du använder mediciner som påverkar blodets koagulation (t.ex. Marevan) och man inte har avtalat om pausningen av dessa. Ta också kontakt om du är överkänslig mot bedövningsmedel, kontrastmedel eller jod eller om du är gravid.
 • Om du har diabetes ska du diskutera med personalen på den behandlande enheten om diabetesmedicinerna.
 • Om du använder vätskedrivande medicin ska du inte ta den på åtgärdsdagens morgon.
 • Övriga mediciner som du ordinerats får du ta normalt.
 • Inför åtgärden tas färska blodprov (<3 dygn).
 • På åtgärdsdagen bör du vara oäten i 6 timmar före åtgärden.
 • Du får dricka måttligt med klara vätskor (vatten eller saft) fram till 2 timmar före åtgärden. Du bör vara odrucken i 2 timmar före åtgärden.
 • På bäddavdelningen sätts en kanyl i venen i armen för eventuell vätska och medicinering.
 • Du bör tömma urinblåsan strax före avfärden till röntgen.

Hur utförs åtgärden?

 • Under åtgärden ligger du så stilla som möjligt på mage eller på sidan. Genom användning av hjälpmedel görs ställningen så bekväm som möjligt för dig.

 • Vid behov har du möjlighet att få smärtmedicinering.

 • Åtgärden utförs under lokalbedövning. Med hjälp av ultraljuds- och genomlysningsstyrning förs en tunn kateter genom huden in i njurbäckenet. Katetern fästs på huden och förenas med uppsamlingspåsen.

Vad sker efter åtgärden?

 • Åtgärden tar 1-2 timmar. Efter åtgärden flyttas du till bäddavdelningen, där du är sängliggande i 4 timmar och ditt mående följs med.

 • Läkaren på bäddavdelningen berättar om åtgärdens resultat, eventuella fortsatta åtgärder och bestämmer när du kan hemförlovas.

 • Noggrannare anvisningar gällande den fortsatta vården får du av personalen på bäddavdelningen.

 

21.05.2021 Röntgen 4