Kontroll och byte av njurkateter

Kontroll och byte av njurkateter

 

Du har fått en tid för byte av njurkateter (nefrostomikateter). Eftersom undersökningen kräver både förberedelser och eftervård har du också reserverats en plats på bäddavdelningen.

Åtgärden görs på röntgenavdelningen.

Syftet med åtgärden är att byta den njurkateter du fått tidigare mot en ny. Byte sker ungefär med tre månaders mellanrum.

Hur förbereder man sig för åtgärden?

 • Var god och ta kontakt med den enhet som gett åtgärdstiden så fort som möjligt om du använder mediciner som påverkar blodets koagulation (t.ex. Marevan) och man inte har avtalat något om pausningen av dessa mediciner.
 • Om patienten har konstaterats vara överkänslig mot kontrastmedel bör man rådgöra med en radiolog om utförandet av åtgärden.
 • På åtgärdsdagen ska du vara oäten 4 timmar före åtgärdstiden.
 • På bäddavdelningen sätts en kanyl i venen i armen för eventuell vätska och medicinering.
 • Övriga mediciner som du ordinerats får du ta normalt.

Hur utförs åtgärden?

 • Åtgärden utförs med hjälp av röntgenstrålar.
 • Under åtgärden ligger du på mage, så stilla som möjligt. Genom användning av hjälpmedel görs ställningen så bekväm som möjligt för dig.
 • Vid kontrollen av nefrostomikatetern sprutar röntgenläkaren in kontrastmedel genom katetern och kontrollerar kateterns position i genomlysningsstyrning. Vid behov byts katetern mot en ny.
 • Åtgärden är vanligen smärtfri.

Vad sker efter åtgärden?

 • Åtgärden tar ungefär en halv timme. Efter det flyttas du till bäddavdelningen, där du är sängliggande i 2 timmar och ditt mående följs med.
 • Efter byte av nefrostomikateter bör patienten vara sängliggande i 2 timmar.
 • Du får äta och dricka normalt.
 • Katetern sköljs enligt läkarens anvisningar. Sköljning görs om katetern inte fungerar ordentligt. En nefrostomikateter som fungerar bra behöver inte sköljas.
 • Man följer med så att katetern inte kommer bort från sin plats.
 • Efter att nefrostomikatetern avlägsnats bör patienten vara sängliggande i 4 timmar.
 • Läkaren på bäddavdelningen berättar om åtgärdens resultat, eventuella fortsatta åtgärder och bestämmer när du kan hemförlovas och om eventuell fortsatt vård.
 • Noggrannare anvisningar gällande den fortsatta vården får du av personalen på bäddavdelningen.