Nervrotsblockad

Nervrotsblockad

Du har fått en tid för nervrotsblockad. Eftersom undersökningen kräver både förberedelser och eftervård har du även reserverats en plats på bäddavdelningen. Åtgärden görs på röntgenavdelningen.

I samband med denna åtgärd bedövas den irriterade nervroten med en långverkande blandning av bedövningsmedel och kortison. Åtgärden görs i genomlysnings- eller datortomografistyrning, så man använder sig av röntgenstrålning.

Hur förbereder man sig för åtgärden?

 • Var god och ta kontakt med den enhet som gett åtgärdstiden så fort som möjligt om du använder mediciner som påverkar blodets koagulation (t.ex. Marevan) och man inte har avtalat något om pausningen av dessa. Ta också kontakt om du är överkänslig mot bedövningsmedel, kontrastmedel eller jod eller om du är gravid.
 • Övriga mediciner som du ordinerats får du ta normalt.
 • Vid behov tas färska blodprov inför åtgärden (<3 dygn).
 • Som en följd av åtgärden kan övergående känslolöshet förekomma i benen i flera timmar. Därför rekommenderar vi att du använder dig av allmänna kommunikationsmedel och att du reserverar tillräckligt med tid för uppföljningen efter åtgärden. Om du kommer med egen bil bör det finnas en annan chaufför för hemfärden. På åtgärdsdagen kan du inte köra bil själv efter åtgärden.
 • Du får äta och dricka normalt på åtgärdsdagen.
 • Du bör tömma urinblåsan strax före avfärden till röntgen.

Hur utförs åtgärden?

 • Du ligger på undersökningsbordet i svagt sluttande sidoposition eller på mage. Genom användning av hjälpmedel görs ställningen så bekväm som möjligt för dig.
 • I samband med åtgärden för röntgenläkaren in en tunn nål bredvid den irriterade nervroten i genomlysnings- eller datortomografistyrning. Vid behov säkerställs positionen med en liten mängd kontrastmedel. En långverkande blandning av bedövningsmedel och kortison sprutas in runt nervroten.

Vad sker efter åtgärden?

 • Åtgärden tar ½ -1 timme. Efter åtgärden flyttas du tillbaka till bäddavdelningen. Där är du sängliggande tills känseln i benet har återvänt (i allmänhet ½ - 2 timmar).
 • Efter nervrotsblockaden får du röra dig fritt om du kan stöda på benet och kan gå.
 • På åtgärdsdagen är det förbjudet att köra fordon efter åtgärden.