Tömning och behandling av vätskeblåsa

Tömning och behandling av vätskeblåsa

Du har fått en tid för tömning och behandling av vätskeblåsa, d.v.s. skleroterapi av cysta. Eftersom undersökningen kräver både förberedelser och eftervård har du även reserverats en plats på bäddavdelningen. Åtgärden görs på röntgenavdelningen.

Syftet med åtgärden är att tömma och skölja en vätskeblåsa i levern, njuren eller någon annanstans i organsystemet med alkohol.

Hur förbereder man sig för åtgärden?

 • Var god och ta kontakt med den enhet som gett åtgärdstiden så fort som möjligt om du använder mediciner som påverkar blodets koagulation (t.ex. Marevan) och man inte har avtalat något om pausningen av dessa mediciner. Ta också kontakt om du är överkänslig mot bedövningsmedel, kontrastmedel eller jod eller om du är gravid.
 • Om du har diabetes ska du diskutera med personalen på enheten som behandlar dig om diabetesmedicinerna.
 • Om du använder vätskedrivande medicin ska du inte ta den på åtgärdsdagens morgon.
 • Övriga mediciner som du ordinerats får du ta normalt.
 • Inför åtgärden tas färska blodprov före undersökningen (<3 dygn).
 • På åtgärdsdagen bör du vara oäten i 6 timmar före åtgärden.
 • Du får dricka måttligt med klara vätskor (vatten eller saft) fram till 2 timmar före åtgärden. Du bör vara odrucken i 2 timmar före åtgärden.
 • På bäddavdelningen sätts en kanyl i venen i armen för eventuell vätska och medicinering.
 • Du bör tömma urinblåsan strax före avfärden till röntgen.

Hur utförs åtgärden?

 • Beroende på vilket ställe åtgärden utförs på ligger du under åtgärdens gång antingen på rygg, på sidan eller på mage, så stilla som möjligt. Genom användning av hjälpmedel görs ställningen så bekväm som möjligt för dig.
 • Åtgärden utförs i lokalbedövning. Med hjälp av ultraljuds- och genomlysningsstyrning förs en tunn plastslang, d.v.s. en drän, genom huden till vätskeblåsan, som töms. Vätskeblåsan sköljs med alkohol. Att skölja vätskeblåsan med alkohol kan orsaka smärta. Vid behov har du möjlighet att få smärtmedicinering.
 • Efter sköljningen avlägsnas dränen och ett sårförband läggs på insticksstället.

Vad sker efter åtgärden?

 • Åtgärden tar ungefär en timme. Efter åtgärden flyttas du till bäddavdelningen, där du är sängliggande i 4 timmar och ditt mående följs med.
 • Läkaren på bäddavdelningen berättar om åtgärdens resultat, eventuella fortsatta åtgärder och bestämmer när du kan hemförlovas och om eventuell fortsatt vård.
 • Noggrannare anvisningar om den fortsatta vården får du av personalen på bäddavdelningen.