Vävnadsprov av inre organ

Vävnadsprov av inre organ

Till dig har reserverats en tid för tagning av vävnadsprov (biopsi). Vid denna åtgärd tas en provbit från önskat område. Åtgärden görs med ultraljudsstyrning.

Hur förbereder man sig för åtgärden?

 • Ett blodprov tas på den egna hälsovårdscentralen dagen före åtgärden, före kl. 10. Du behöver inte vara oäten inför provtagningen om du inte särskilt blivit ombedd att vara det. Du bokar själv tiden till blodprovet.
 • Mediciner som påverkar blodets koagulation bör sättas på paus enligt skild anvisning. Ta kontakt med vårdande poliklinik om du t.ex. använder någon av följande mediciner: Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana, Plavix, Clopidogrel, Brilique, Effient, Klexane, Fragmin, Innohep, Orgaran, Inhixa, Ghemaxan, och om du inte har fått någon anvisning angående pausningen av den.
 • Primaspan, Aspirin och Disperin pausas 5 dagar före den planerade biopsin, liksom även kombinationspreparaten Asasantin, Orisantin och Persantin.
 • Du får inte ta någon inflammationshämmande smärtmedicin (t.ex. Burana, Ibuxin, Ibumax, Ketorin, Voltaren) tre dagar före undersökningen.
 • Omega-3-preparat, som också påverkar blodets koagulation, sätts på paus 10 dygn före biopsin.
 • Ta kontakt med vårdande poliklinik om du är överkänslig mot bedövningsmedel.
 • Insulinpatienter: På undersökningsdagens morgon får du ta normal mängd långverkande insulin. Kortverkande insulin får du inte ta eftersom du är oäten. Om du är osäker ska du ta kontakt med din egen diabetesskötare.
 • Övriga mediciner som du ordinerats får du ta normalt.
 • Kom inte till sjukhuset med egen bil, för du får inte själv köra hem efter åtgärden. Hemkörningen bör ordnas på annat sätt (t.ex. med FPA-taxi).
 • På åtgärdsdagen ska du vara oäten i 6 timmar före åtgärdstiden.
 • Du får dricka måttligt med klara vätskor (vatten eller saft) fram till 2 timmar före åtgärden. Du bör vara odrucken i 2 timmar före åtgärden.
 • Avbokning av tiden: Om du blir sjuk ska du ta kontakt med vårdande poliklinik för att få en ny tid. Kontaktuppgifterna finns på första sidan i kallelsebrevet.
 • Reservera hela undersökningsdagen för sjukhusvistelse! Röntgenavdelningen meddelar undersökningstiden till dagenheten eller avdelningen, som ser till att du blir förd till undersökningen.
 • Du bör tömma urinblåsan strax före avfärden till röntgen.

Hur görs åtgärden?

 • En kanyl sätts åt dig för eventuell medicinering.
 • Under åtgärden ligger du så stilla som möjligt på mage, på sidan eller på rygg. Genom användning av hjälpmedel görs ställningen så bekväm som möjligt för dig.
 • Läkaren bedövar huden. Biopsin tas med ultraljudsstyrning via ett litet hudsnitt. Vanligen tas 1-3 provbitar så att det finns tillräckligt med material för en noggrannare bedömning.

Vad händer efter åtgärden?

 • Åtgärden tar ungefär ½ timme och efter det är du sängliggande i åtminstone 4-6 timmar.
 • Efter åtgärden bör du vara oäten i 4 timmar.
 • Blodtrycket följs med i åtminstone 4 timmar.
 • Efter uppföljningstiden får du åka hem.
 • Insticksstället blöder alltid en aning. Efter njurbiopsi är urinen ofta ljusröd i några dagar.
 • Blödningskomplikationer som kräver åtgärder är mycket sällsynta.
 • Om du får några besvär efter åtgärden ska du ta kontakt med vårdande poliklinik eller kvälls-/nattetid med akutpolikliniken, tel. 06 213 1310.