Venografi och embolisering av vena spermatica/ovarica

Venografi och embolisering av vena spermatica/ovarica

 

Du har fått en tid för venografi och embolisering av testikelvenen/äggstocksvenen. Eftersom undersökningen kräver både förberedelser och eftervård har du också reserverats en plats på bäddavdelningen. Undersökningen görs på röntgenavdelningen.

Venografi innebär avbildning av de venösa kärlen med kontrastmedel och embolisering innebär tilltäppning av dessa. Vid avbildningen med kontrastmedel undersöks en utvidgning av testikel- eller äggstocksvenen och ett eventuellt tillbakaflöde. Vid emboliseringsåtgärden som görs samtidigt kan en utvidgad venstam täppas till med coiler (metalltrådspiraler) eller med ett läkemedel som täpper till kärlet.

Hur förbereder man sig för undersökningen?

 • Var god och ta kontakt med den enhet som gett undersökningstiden så fort som möjligt om du använder mediciner som påverkar blodets koagulation (t.ex. Marevan) och man inte har avtalat något om pausningen av dessa. Ta också kontakt om du är överkänslig mot bedövningsmedel, kontrastmedel eller jod eller om du är gravid.
 • Om du har diabetes ska du diskutera med personalen på den behandlande enheten om diabetesmedicinerna.
 • Om du använder vätskedrivande medicin ska du inte ta den på undersökningsdagens morgon.
 • Övriga mediciner som du ordinerats får du ta normalt.
 • Inför undersökningen tas färska blodprov (<7 dygn).
 • På undersökningsdagen bör du vara oäten i 6 timmar före undersökningen.
 • Du får dricka måttligt av klara vätskor (vatten eller saft) fram till 2 timmar före undersökningen. Du bör vara odrucken i 2 timmar före undersökningen.
 • På bäddavdelningen sätts en kanyl i venen i armen för eventuell vätska och medicinering.
 • Du bör tömma urinblåsan strax före avfärden till röntgen.

Hur utförs undersökningen?

 • Under undersökningen ligger du så stilla som möjligt på rygg. Genom användning av hjälpmedel görs ställningen så bekväm som möjligt för dig. Under undersökningen kan det hända att man höjer ändan på undersökningsbordet.
 • Undersökningen görs i lokalbedövning. Röntgenläkaren bedövar insticksstället i ljumskområdet och för en kateter genom venen till önskat ställe. Via katetern sprutas jodhaltigt kontrastmedel in. Man har ingen känsel i blodkärlen så det gör inte ont när katetern rörs, men när kontrastmedlet sprutas in uppstår en tillfällig värmekänsla. I samband med att kontrastmedlet sprutas in tas en serie röntgenbilder.
 • Om det vid undersökningen konstateras att venstammen är utvidgad täpper man till den med coiler och/eller ett läkemedel som täpper till kärlet. Läkemedlet kan orsaka smärtkänning som vid behov kan lindras med smärtmedicin.

Vad sker efter undersökningen?

 • Undersökningen tar 1-2 timmar.
 • Efter undersökningen avlägsnas katetern och man trycker på insticksstället med händerna i ungefär 10 minuter tills blödningen upphör. Efter det läggs en sandpåse på insticksstället. Sandpåsen avlägsnas efter en timme.
 • Efter undersökningen flyttas du till bäddavdelningen, där du är sängliggande i minst 2 timmar och ditt mående följs med.
 • Efter undersökningen får du äta och dricka normalt ifall det inte finns några övriga begränsningar.
 • Läkaren på bäddavdelningen berättar om undersökningens resultat, eventuella fortsatta åtgärder och bestämmer när du kan hemförlovas.
 • Läkaren på bäddavdelningen bedömer längden på sjukledigheten (åtminstone åtgärdsdagen och dagen efter åtgärden).
 • Noggrannare anvisningar gällande den fortsatta vården får du av personalen på bäddavdelningen.

Vad bör man beakta hemma?

 • Sårförbandet på insticksstället bör hållas torrt i ett dygn.
 • Man bör undvika att lyfta tungt, häftig motion och att gå i bastu i fem (5) dygn.

 

 

Åtgärden kan orsaka en inflammationsreaktion (smärta och feber). Symptomen varierar från fall till fall, symptom kanske inte nödvändigtvis uppstår alls eller så kan de räcka i några dagar eller till och med i ett par veckor. För att behandla symptomen kan du använda inflammationshämmande smärtmedicin