• Hälsocentralens, arbetshälsovårdens eller privatmottagningens läkare har konstataterat vård- eller undersökningsbehov hos dig. Remissen har skickats till Vasa centralsjukhus
  • Reumatologen har på basen av remissen bedömt ditt vårdbehov och skyndsamhetsgraden.
  • Laboratorieprov tas 1-3 veckor före besök, beroende på hurudana blodprov som skall tas.
  • Läkarmottagning:
   • kartläggning av situationen och eventuellt görs en ultraljuds- undersökning
  • Reumaskötarens mottagning vid behov (vid ny diagnos och/eller ny medicinering)
  • Hälsosamma levnadsvanor, vilka stöder välmående
   • motion, kost, undvik alkohol, sluta röka och bra munhygien
  • Beroende av medicinering tas regelbundna trygghetsprover via egen hälsocentral eller arbetshälsovården
  • Se till att dina vaccinationer är i kraft. Ta kontakt till reumamottagningen ifall det är oklart hur man kan ta vaccinationer
  • Sök stödgrupp via internet eller sociala media -> www.reumaförbundet.fi
  • Kom ihåg att se till att B-intyget är i kraft, den högre special- ersättningen på mediciner gäller två år åt gången
  • Ordnas på basen av diagnos och vård
  • Laboratorieprov 1-3 veckor före mottagning, beroende på hurudana blodprov som skall tas.
  • Eventuella röntgenundersökningar före mottagning
  • Förfrågan om hälsotillståndet
  • Reumaskötarens mottagning vid behov
  • När vårdlinjen är klar, överflyttas vården till egen hälsocentral eller arbetshälsovården, som sköter:
   • trygghetsprov
   • förnyandet av recept
22.01.2018 laatu