• Den vårdande enheten sänder din remiss till onkologiska kliniken, endera elektroniskt eller i pappersform. Remissen flyttas vidare till strålbehandlingsavdelningen.

 • Specialläkaren läser igenom din remiss och gör upp en preliminär behandlingsplan. Specialläkaren begär också de uppgifter som behövs inför din vårdplanering och behandling.

 • Den behandlade remissen samt preliminära vårdplanen förs över till köskötaren. Köskötaren bokar enligt läkarens anvisningar in tider till första besöket hos läkaren, samt till strålbehandlingens egen CT, där datortomografi (CT) för strålbehandlings-planeringen tas. Ett kallelsebrev skickas hem till dig per post. I vissa fall meddelas också den inbokade tiden via telefon. Med kallelsebrevet följer bilagor med information om den kommande behandlingen och om förberedelser inför behandlingen.

 • Före strålbehandlingen börjar träffar du läkare på strålbehandlingen. Till mottagningen kan du gärna ta med en anhörig eller vän. Vid besöket hos strålbehandlingsläkaren diskuterar ni vårdplanen och du får information om hur strålbehandlingen går till praktiskt. Du träffar även en sjukskötare i samband med läkarbesöket.

  Efter läkarbesöket tas datortomografibilder (CT) för planeringen av din strålbehandling. Bildtagningen utförs på strålbehandlingens egen CT och den tar cirka 15-60 minuter. Bilderna är endast till för planering, det kommer inget utlåtande från undersökningen.

  Röntgenskötare  sköter om bildtagningen och de ger muntlig och skriftlig information om den kommande strålbehandlingen, reseintyg och fakturering. Du får också veta vilket datum din strålbehandling börjar.

 • Efter besöket hos strålbehandlingsläkaren och tagningen av planeringsbilder så påbörjas planeringsskedet. Strålbehandlingen planeras individuellt för varje person. Planeringen tar cirka två veckor. Under denna tid gör läkaren tillsammans med fysikerna en plan för din strålbehandling. Detta görs för att omkringliggande frisk vävnad och framför allt känsliga organ utsätts för så lite strålning som möjligt. Under planeringen besluts vilken strålbehandlingsdos och hur lång strålbehandlingen blir. Strålbehandlingsperioden kan vara allt från en gång upp till åtta veckor.

 • Strålbehandlingen börjar vanligtvis två veckor efter att du varit på planeringsbesök. Strålbehandling ges på vardagar. Strålbehandlingen tar  ungefär 15 minuter per behandlingsgång. Då strålbehandlingen ges ligger du stilla på behandlingsbordet. För att försäkra att strålbehandlingen går dit den ska så tas röntgenbilder i samband med strålbehandlingen. Vårdpersonalen rår om ditt välbefinnande under hela strålbehandlingsperioden. 

 • Under strålbehandlingen kan det förekomma blodprovstagning, kontroller hos sjukskötare och/ eller  läkare. Dessa kontroller bokas in enligt läkarens ordination. Du träffar röntgenskötare dagligen. Om du får biverkningar eller andra besvär, samt om du har frågor, så önskar vi att du berättar åt vårdpersonalen.

 • I slutet av strålbehandlingsperioden går de flesta på en slutkontroll hos strålbehandlingsläkaren. Under besöket kontrollerar läkaren eventuella biverkningar av strålbehandlingen och ni diskuterar den fortsatta vården.  Efter läkarbesöket träffar du sjukskötaren, som ger eftervårdsföreskrifter.

 • Strålbehandlingen fortsätter verka en tid efter att den avslutats. Eventuella biverkningar som uppstått under strålbehandlingen kan därför ännu försämras. Följ vårdanvisningarna som du fått under strålbehandlingen.

  Den fortsatta vården/ uppföljningen sker ofta vid den enhet som skickat remissen till strålbehandlingen. Efter att strålbehandlingen avslutats sänds ett skriftligt sammandrag över strålbehandlings-perioden till den enhet som sköter din eftervård enligt strålbehandlingsläkarens rekommendationer.

25.01.2018 laatu