Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar starkt att ansiktsmask används i alla läroinrättningar redan från årskurserna 7–9. Gällande distansarbete följer Österbotten den nationella rekommendationen, som rör speciellt arbetstagare inom den offentliga sektorn och de privata branscherna.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på fredagsmorgonen 16 oktober. Gruppen konstaterade att Vasa sjukvårdsdistrikt fortsättningsvis befinner sig i spridningsfasen av coronavirusepidemin, men att situationen lugnat ner sig något. Dagens incidenstal är 331 smittor per 100 000 invånare de senaste 14 dygnen, vilket är aningen lägre än de föregående dagarna.

Gruppen tackar invånarna i Österbotten för att de tagit rekommendationerna på allvar. Speciellt användningen av ansiktsmask syns runtom i Österbotten, vilket vittnar om att invånarna tar de starka rekommendationerna på vederbörligt allvar. Gruppen tror även att rekommendationsåtgärderna börjar ha verkan och att spridningen av coronavirussmittan tack vare dem fås under kontroll i regionen. Det är emellertid viktigt att fortsättningsvis följa begränsningarna och rekommendationerna så att spridningen inte vänder åt fel riktning.

Rekommendation om ansiktsmask redan från och med årskurserna 7–9

Gruppen reviderar nu rekommendationen om ansiktsmask och rekommenderar starkt att alla i läroinrättningar från och med årskurserna 7–9 använder ansiktsmask. Ansiktsmask rekommenderas alltid i offentliga utrymmen och vid allmänna sammankomster, inklusive skolor och läroinrättningar från årskurserna 7–9 och uppåt.  Den tidigare rekommendationen var att 15-åringar och uppåt använder ansiktsmask, men nu gäller den alltså även hela årskurserna 7–9. Rekommendationen ges i enlighet med de anvisningar Institutet för hälsa och välfärd (THL) gett för spridningsfasen av coronaepidemin.

I enlighet med den tidigare rekommendationen om ansiktsmask skaffar var och en huvudsakligen ansiktsmaskerna själv. I och med att den grundläggande utbildningen är avgiftsfri ska kommunerna dela ut masker till årskurserna 7-9. Dessutom ska kommunerna även dela ut masker till mindre bemedlade.

Nationell rekommendation om distansarbete för den offentliga och privata sektorn

Vasa sjukvårdsdistrikt följer den nationella rekommendationen om distansarbete, som är i kraft tills vidare. Rekommendationen ses över senast den 31 december 2020. Statsrådet rekommenderar att arbetstagare inom den offentliga sektorn arbetar på distans så långt det går, om arbetsuppgifterna tillåter det. Bedömningen av samordningen av arbete på arbetsplatsen och distansarbete görs på arbetsplatserna. Statsrådets linjedragningar och rekommendationer om distansarbete är inte juridiskt bindande för arbetsgivarna.  

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång tisdagen 20 oktober. Då går gruppen genom de gällande rekommendationerna och begränsningarna och vid behov förtydligas de ur befolkningens synvinkel. Gruppen vill stöda tryggt motionsutövande och annan hobbyverksamhet där säkerhetsavstånd beaktas och deltagarantalet är under 10 personer i de utrymmen som fortfarande är öppna. På följande sammanträde ser gruppen över epidemisituationen och tar ställning till idrottsföreningarnas begäran om att förtydliga anvisningarna för hobby- och tävlingsverksamheten i regionen. Tills dess gäller de nuvarande anvisningarna och begränsningarna i Österbotten.

Österbottens coronasamordningsgrupp är en regional och sektorövergripande myndighetsaktör med bred expertis, men dess befogenhet sträcker sig till rekommendationer och starka rekommendationer. Regionala beslut om begränsningar fattas från fall till fall i kommunerna eller för flera kommuner via Regionförvaltningsverket. Se den mer ingående definitionen på gruppen i nyheten från den 2 oktober.

Följ med rekommendationerna och begränsningarna i Vasa sjukvårdsdistrikt på följande webbplats: Gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt.  

Nyckeltal för coronasituationen i Österbotten

Sammanlagt antal positiva: 737 (16.10)

Regionens incidenstal (14 dygn): 331/100 00

Andelen positiva prov: 10,3 %

Mötesdeltagare

Marina Kinnunen, Vasa sjukvårdsdistrikt (VSVD), ordförande; Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa stad; Heikki Kaukoranta, Vasa stad;Gun Kapténs, Larsmo; Miia Kaartinen, RFV; Jarkko Pirttiperä, K5; Timo Saari, NTM; Tuula Hannila-Handelberg, Institutet för hälsa och välfärd (THL); Tiina Hirvioja, THL; Päivi Berg, VSVD, sekreterare och Hanna Hattar, VSVD, kommunikationsplanerare.

26.10.2020 redaktion_toimitus