I egenskap av högsta beslutande organ ansvarar fullmäktige för samkommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige ska i enlighet med kommunallagen fatta beslut om de centrala målen och principerna för verksamheten och ekonomin, grunderna för hur förvaltningen ska organiseras, samkommunens service och betalningsprinciper samt annat som fullmäktige enligt stadganden och bestämmelser ska besluta om. Fullmäktige ska också godkänna bokslutet och välja revisorer för samkommunen.

Fullmäktige 2017-2021

 
  Ledamot Ersättare
Jakobstad Haldin Annica Vikström Mona
  Suojoki Marcus Yli-Pelkola Kim
  Kronqvist Bengt Björklund Lars
Kaskö Lundenius Jan-Anders Mangs Carl-Gustav
Korsholm Lithén Carola Jungerstam Susanne
  Salin Ulla-Maj Ahlbäck Linda
  Luther Mikael Hildén Ulf
Korsnäs Holmqvist Katarina Juthborg Johanna
  Kronqvist Anna-Lena Båssar Christina
Kristinestad Perjus Mikael Kindt Christina
  Ragnäs Patrick Ingves Sari-Milla
Laihela Lampinen-Tuomela Mari Aro Erkki
  - Latva-Nikkola Heikki
  Salo-Somppi Säde Vettenranta Marja
Larsmo Bredbacka Bernhard Enbär Anders
  Svenlin Daniel Hjulfors Andreas
Malax Brolund Lili-Ann Uthardt Lorenz
  Skinnar Sture Vesterback Kristina
Nykarleby Palm Maria Frostdahl-Blomqvist Siw
  Willman Gösta Frostdahl Roger
Närpes Granlund Gun Westerlund Thorolf
  Eriksson Jim Häggblom Björn
  Smeds-Nylund Ann-Sofie Nyqvist-Mannsen Marianne
Pedersöre Forsblom Greger  
  Berger Helena Vik-Hästbacka Carita
  Kock Viktor Pettersson David
Vasa Moisio Harri Moisio Päivi
  Erickson Sture Öhman Thomas
  Hellman Per Englund Nils-Johan
  Karppi Päivi Hokkanen Heimo
  Nilsson-Väre Marit Somppi Sari
  Silander Juha Kiviniemi Mirja
Vörå Heir Kjell Bystedt Rainer
  Jusslin Gunilla Ohlis Carita

 

22.06.2020 Hallinto