Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde har 28.9.2020 utnämnt en personalsektion för beredande av samkommunens personalärenden. Personalsektionen har tillsatts för beredningsarbete under övergångsperioden 17.6.2020-31.5.2021.

Ordinarie Ersättare
Hans-Erik Lindqvist, ordf. Åsa Blomstedt
Nils-Johan Englund, viceordf. Ulla Hellén
Anita Sundman Kenneth Pärus
Barbro Kloo Rune Rönn
Greger Forsblom Maria Palm
Annica Haldin Sture Skinnar
Erkki Aro Juha Silander
19.11.2020 hr-yksikkö