Nämnden för minoritetsspråket är lagstadgad och har till uppgift att utveckla och koordinera den specialiserade sjukvården för den språkliga minoriteten i sjukvårdsdistriktet samt den utbildning av hälsovårdspersonalen som ges på minoritetsspråket.

Nämnden för minoritetsspråket 2017-2021

Ordinarie Ersättare
Juhani Holm, ordf. Anja Heinänen
Pasi Thölix, viceordf. Raija Viljanmaa
Säde Salo-Somppi Mervi Rantala
Kaj Johansson Matias Kvist
Vesa-Matti Rantanen Heikki Mäkinen
Paula Heikkilä Heikki Mustonen
Päivi Karppi Asko Salminen

 

Styrelsens representant
Ulla Hellén

31.08.2017 Yleishallinto