Nämnden för minoritetsspråket är lagstadgad och har till uppgift att utveckla och koordinera den specialiserade sjukvården för den språkliga minoriteten i sjukvårdsdistriktet samt den utbildning av hälsovårdspersonalen som ges på minoritetsspråket.

20.07.2017 Yleishallinto