Personalsektionen, som tillsätts av styrelsen för styrelsens mandatperiod, ansvarar för allmänna personalpolitiska målsättningar och gemensamma tolkningar av tjänste- och kollektivavtalen. Det här betyder att sektionen till denna del utövar den beslutanderätt som hör till arbetsgivaren såvida annat inte har föreskrivits. Sektionen fastställer också riktlinjer för handhavandet av tjänste- och arbetstidsärenden samt utarbetar riktlinjer för förhandlingar med fackliga representanter.

20.07.2017 Yleishallinto