Personalsektionen, som tillsätts av styrelsen för styrelsens mandatperiod, ansvarar för allmänna personalpolitiska målsättningar och gemensamma tolkningar av tjänste- och kollektivavtalen. Det här betyder att sektionen till denna del utövar den beslutanderätt som hör till arbetsgivaren såvida annat inte har föreskrivits. Sektionen fastställer också riktlinjer för handhavandet av tjänste- och arbetstidsärenden samt utarbetar riktlinjer för förhandlingar med fackliga representanter.

Personalsektion 2017-2021

Ordinarie medlem Ersättare
Vikström Mona, ordf. Forsblom Greger
Pärus Kenneth Rönn Rune
Lindqvist Hans-Erik Blomstedt Åsa
Kloo Barbro Sirén-Aura Monica
Englund Nils-Johan, viceordf. Hellén Ulla
Kujanpää Raija Aro Erkki
31.08.2017 Yleishallinto