Den psykiatriska delegationen har i uppgift att utarbeta framställningar om strategiska åtgärder för den psykiatriska specialsjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt samt utvecklandet och samordnandet av den samma. Delegationen följer med att den mentalvårdsservice, som finns till buds, till sitt innehåll och sin omfattning motsvarar sjukvårdsdistriktets behov samt att den formar en verksamhetsmässig helhet tillsammans med de tjänster som erbjuds av hälsovårdscentralerna och socialväsendet.

Psykiatriska delegationen 2017-2021

Ordinarie medlem Ersättare
Vikström Pernilla, viceordf. Pärus Kenneth
Smeds-Nylund Ann-Sofi Rönnlund Christer
Erickson Sture Bäckman Irene
Eriksson Roger Roslund-Nordling Camilla
Hellman Per, ordf. Lindqvist Jonna

 

Sakkunnigmedlemmar

Backström Alice
Granfors Mikaela
Halpin Tina
Lundman-Evars Helena
Sirviö Markku

Styrelsens representant
Raija Kujanpää

31.08.2017 Yleishallinto