Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ansvara för uppgörandet av distriktets strategiska målsättning och skapa förutsättningar för att målen kan uppnås. Styrelsen uppgör bland annat förslag till distriktets verksamhetsplan och budget, uppgör distriktets verksamhetsberättelse och bokslut samt utarbetar riktlinjer för förhandlingar med de fackliga representanterna. Styrelsen svarar även för uppdateringen av stadgor. Närmare uppgifter om styrelsens uppgifter och beslutanderätt finns i förvaltningsstadgan för sjukvårdsdistriktet. Styrelsen övervakar också samkommunens intressen och företräder samkommunen. Styrelsen består av elva (11) medlemmar och personliga ersättare. Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt för att effektivera sin verksamhet.

Styrelsen 2017-2021 

Ordinarie Ersättare
Hans Frantz, ordf.. Ragnvald Blomfeldt
Per Hellman, viceordf. Nils-Johan Englund
Barbro Kloo Katarina Holmqvist
Hans-Erik Lindqvist Riitta Kentala
Åsa Blomstedt Lorenz Uthardt
Monica Sirén-Aura Kenneth Pärus
Greger Forsblom Karita Nynäs
Mona Vikström Carita Vik-Hästbacka
Ulla Hellén Marianne Waltermann
Raija Kujanpää Erkki Aro
David Pettersson Luisa Tast

 

10.03.2020 Redaktion_toimitus