Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ansvara för uppgörandet av distriktets strategiska målsättning och skapa förutsättningar för att målen kan uppnås. Styrelsen uppgör bland annat förslag till distriktets verksamhetsplan och budget, uppgör distriktets verksamhetsberättelse och bokslut samt utarbetar riktlinjer för förhandlingar med de fackliga representanterna. Styrelsen svarar även för uppdateringen av stadgor. Närmare uppgifter om styrelsens uppgifter och beslutanderätt finns i förvaltningsstadgan för sjukvårdsdistriktet. Styrelsen övervakar också samkommunens intressen och företräder samkommunen. Styrelsen består av elva (11) medlemmar och personliga ersättare. Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt för att effektivera sin verksamhet.

 

 

20.07.2017 Yleishallinto