Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Protokoll från fullmäktigesammanträdet den 21 augusti har justerats och finns till påseende 4.9.-10.10.2017

Protokoll från styrelsesammanträdet den 28 augusti har justerats och finns till påseende 21.9.-12.10.2017

21.09.2017 Yleishallinto