Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Styrelsens protokoll 10.6.2019 nr 8 finns till påseende på offentliga anslagstavlan under tiden 4.7.-24.7.2019.

Fullmäktiges protokoll 17.6.2019 nr 2 finns till påseende på offentliga anslagstavlan under tiden 8.7.-13.8.2019.

08.07.2019 Hallinto