Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Protokoll för styrelsesammanträdet den 16 oktober har justerats och finns till påseende 7.11.-28.11.2017, se bilaga nedan.

08.11.2017 Yleishallinto