Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Protokollet från styrelsesammanträdet 1.10.2018 har justerats och finns till påseende under tiden 15.10.-5.11.2018. Se bilaga nedan.

Protokollet från fullmäktiges sammanträde 18.6.2018 har justerats och finns till påseende under tiden 9.10-15.11.2018. Se bilaga nedan.

Protokollet från ägarstyrningssektionens sammanträde 27.9.2018 har justerats och finns till påseende under tiden 12.11.-3.12.2018. Se bilaga nedan.

 

 

12.11.2018 Yleishallinto