Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Styrelsens protokoll 15/2019, 16.12.2019, finns till påseende under tiden 9.1.2020 - 29.1.2020.

Styrelsens protokoll 1/2020, 7.1.2020, finns till påseende under tiden 10.1.2020 - 30.1.2020.

Fullmäktiges protokoll 4/2019, 29.11.2019, finns till påseende under tiden 10.1.2020 - 15.2.2020.

10.01.2020 Allmän förvaltning 2