Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Protokollet från styrelsesammanträdet 12.12.2018 har justerats och finns till påseende under tiden 15.1.2019 - 6.2.2019. Se bilaga nedan.

Protokollet från fullmäktigesammanträdet 29.11.2018 har justerats och finns till påseende under tiden 15.1.2019 - 21.2.2019. Se bilagan nedan.

Protokollet från ägarstyrningssektionens sammanträde 21.12.2018 har justerats och finns till påseende under tiden 18.1.-8.2.2019

 

 

 

18.01.2019 Yleishallinto