Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Protokollet från styrelsesammanträdet 11.6.2018 har justerats och finns till påseende under tiden 4-25.7.2018. Se bilaga nedan.

Protokollet från styrelsens sektion för ägarstyrningens sammanträde 20.6.2018 har justerats och finns till påseende under tiden 19.7-9.8.2018. Se bilaga nedan.

 

19.07.2018 Allmän förvaltning 1