Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Protokoll från fullmäktigesammanträdet den 27 november 2017 har justerats och finns till påseende under tiden 3.1.-8.2.2018. Se bilaga nedan.

Protokoll från styrelsesammanträdet den 12 december 2017 har justerats och finns till påseende under tiden 3.1.-23.1.2018. Se bilaga nedan.

 

03.01.2018 Yleishallinto