Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Österbottens välfärdsområdes styrelseprotokoll från 16.12.2021 finns till påseende 22.12.2021 - 12.1.2022.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseprotokoll från 16.12.2021 finns till påseende 22.12.2021 - 12.1.2022.

Österbottens välfärdsområdes styrelseprotokoll från 22.12.2021 finns till påseende 23.12.2021 - 13.1.2022.

Vasa sjukvårdsdistrikts/Österbottens välfärdsområdes fullmäktigeprotokoll från 29.11.2021 finns till påseende 1.12.2021 - 7.1.2022.

23.12.2021 Allmän förvaltning 2