Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 19 mars 2018 har justerats och finns till påseende under tiden 16.4-24.5.2018. Se bilaga nedan.

Protokollet från styrelsesammanträdet den 16 april 2018 har justerats och finns till påseende under tiden 7.-28.5.2018. Se bilaga nedan.

 

11.05.2018 Allmän förvaltning 1