Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Vasa sjukvårdsdistrikts personalsektionens protokoll 5/2020, från 8.10.2020, finns till påseende under tiden 11.11.-2.12.2020.

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktigeprotokoll 03/2020, från 19.10.2020, finns till påseende under tiden 22.10. - 28.11.2020.

Personalsektion för samkommunen för Österbottens välfärdsområde, protokoll 1/2020, 9.11.2020 finns till påseende under tiden 18.11.-8.12.2020.

19.11.2020 hr-yksikkö