Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Protokollet från styrelsesammanträdet 27.8.2018 har justerats och finns till påseende under tiden 11.9.-2.10.2018. Se bilaga nedan.

 

 

11.09.2018 Hallinto