Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Protokoll från styrelsesammanträdet den 19 februari 2018 har justerats och finns till påseende under tiden 6.3.-27.3.2018. Se bilaga nedan.

 

12.03.2018 Yleishallinto