Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseprotokoll 07/2021, 30.8.2021, finns till påseende 3.9. - 23.9.2021.

Österbottens välfärdsområdes styrelseprotokoll 06/2021, 30.8.2021, finns till påseende 3.9. - 23.9.2021.

Vasa sjukvårdsdistrikts/Österbottens välfärdsområdes fullmäktigeprotokoll 04/2021, 13.9.2021, finns till påseende 20.9. - 27.10.2021.

20.09.2021 Allmän förvaltning 2