Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Protokollet från fullmäktigesammanträdet 15.4.2019 har justerats och finns till påseende under tiden 25.4.2019 - 31.5.2019.

Protokollet från styrelsesammanträdet 12.4. - 13.4.2019 har justerats och finns till påseende under tiden 2.5.2019 - 23.5.2019.

21.05.2019 Allmän förvaltning 2