Aktuella protokoll som finns till påseende och övriga kungörelser.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseprotokoll 10/2020, från 17.8.2020, finns till påseende under tiden 18.8.2020 - 7.9.2020.

Välfärdsområdet för Österbottens styrelseprotokoll 1/2020, från 17.8.2020, finns till påseende under tiden 18.8.2020 - 7.9.2020.

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktigeprotokoll 02/2020, från 31.8.2020, finns till påseende under tiden 4.9.2020 - 11.10.2020.

04.09.2020 Allmän förvaltning 2