Mötestider, föredragningslistor och protokoll

Aktuellt:

Styrelsen sammanträder månatligen för att behandla och fatta  beslut i aktuella frågor enligt följande: 

Torsdagen 26.1 2017 kl. 9.00
Torsdagen 23.2 2017 kl. 9.00
Måndagen 27.3 2017 kl. 9.00
Måndagen 24.4 2017 kl. 9.00
Måndagen   8.5 2017 kl. 10.00
Måndagen 29.5 2017 kl. 8.00 
Måndagen 19.6 2017 kl. 9.00

Fullmäktige sammanträder minst två gånger per år. Sammanträdena som hålls i auditorium Grågås i sjukhusets Y-byggnad är öppna för allmänheten.
Nästa fullmäktigesammanträde hålls måndagen den 29 maj 2017 kl. 13.