Mötestider, föredragningslistor och protokoll

Aktuellt:

Styrelsen sammanträder månatligen för att behandla och fatta  beslut i aktuella frågor enligt följande: 

måndagen 20.1.2020 kl. 9.00

måndagen 17.2.2020 kl. 9.00

måndagen 2.3.2020 kl. 9.00

måndagen 23.3.2020 kl. 9.00

måndagen 27.4.2020 kl. 9.00

måndagen 25.5.2020 kl. 9.00

måndagen 8.6.2020 kl. 9.00

Fullmäktige sammanträder minst två gånger per år. Sammanträdena som hålls i auditorium Grågås i sjukhusets Y-byggnad är öppna för allmänheten.
Fullmäktigesammanträden hålls enligt följande:

måndagen 15.6.2020 kl. 10.00