Mötestider, föredragningslistor och protokoll

Aktuellt:

Styrelsen sammanträder månatligen för att behandla och fatta  beslut i aktuella frågor enligt följande: 

torsdag 17.1.2019 kl. 9.00
måndag 18.2.2019 kl. 9.00
måndag 4.3.2019 kl. 9.00
fredag 29.3.2019 kl. 9.00
måndag 29.4.2019 kl. 9.00
måndag 20.5.2019 kl. 9.00
måndag 10.6.2019 kl. 9.00

Fullmäktige sammanträder minst två gånger per år. Sammanträdena som hålls i auditorium Grågås i sjukhusets Y-byggnad är öppna för allmänheten.
Fullmäktigesammanträden hålls enligt följande:

måndag 15.4.2019 kl. 10.00
måndag 17.6.2019 kl. 10.00