Mötestider, föredragningslistor och protokoll

Aktuellt:

Styrelsen sammanträder månatligen för att behandla och fatta  beslut i aktuella frågor enligt följande: 

måndagen 18.1.2021 kl. 9.00

måndagen 22.2.2021 kl. 9.00

måndagen 22.3.2021 kl. 9.00

måndagen 19.4.2021 kl. 9.00

måndagen 17.5.2021 kl. 9.00

måndagen 14.6.2021 kl. 9.00

 

Fullmäktige sammanträder minst två gånger per år. Sammanträdena som hålls i auditorium Örn i sjukhusets Y-byggnad är öppna för allmänheten.
Fullmäktigesammanträden hålls enligt följande:

måndagen 25.1.2021 kl. 10.00

måndagen 29.3.2021 kl. 10.00

måndagen 7.6.2021 kl. 10.00