Mötestider, föredragningslistor och protokoll

Aktuellt:

Styrelsen sammanträder månatligen för att behandla och fatta  beslut i aktuella frågor enligt följande: 

Måndagen 22.1.2018 kl. 9.00
Måndagen 19.2.2018 kl. 9.00
Måndagen 5.3.2018 kl. 9.00
Måndagen 19.3.2018 kl. 9.00 ANNULLERAD!
Måndagen 16.4.2018 kl. 9.00
Måndagen 21.5.2018 kl. 9.00
Måndagen 11.6.2018 kl. 9.00

Fullmäktige sammanträder minst två gånger per år. Sammanträdena som hålls i auditorium Grågås i sjukhusets Y-byggnad är öppna för allmänheten.
Fullmäktigesammanträden hålls enligt följande:

Måndagen 19.3.2018 kl. 13.00
Måndagen 18.6.2018 kl. 13.00