Mötestider, föredragningslistor och protokoll

Aktuellt:

Styrelsen sammanträder månatligen för att behandla och fatta  beslut i aktuella frågor enligt följande: 

Måndag 27.8.2018 kl. 9.00
Onsdag 29.8.2018 kl. 9.00, planeringsmöte
Måndag 17.9.2018 kl. 9.00
Måndag 1.10.2018 kl. 9.00
Måndag 29.10.2018 kl. 9.00
Onsdag 14.11.2018 kl. 9.00
Onsdag 12.12.2018 kl. 9.00

Fullmäktige sammanträder minst två gånger per år. Sammanträdena som hålls i auditorium Grågås i sjukhusets Y-byggnad är öppna för allmänheten.
Fullmäktigesammanträden hålls enligt följande:

Torsdag 29.11.2018 kl. 13.00