Mötestider, föredragningslistor och protokoll

Aktuellt:

Styrelsen sammanträder månatligen för att behandla och fatta  beslut i aktuella frågor enligt följande: 

måndagen 17.8.2020 kl. 9.00

måndagen 28.9.2020 kl. 9.00

måndagen 26.10.2020 kl. 9.00

måndagen 23.11.2020 kl. 9.00

måndagen 14.12.2020 kl. 9.00

 

Fullmäktige sammanträder minst två gånger per år. Sammanträdena som hålls i auditorium Grågås i sjukhusets Y-byggnad är öppna för allmänheten.
Fullmäktigesammanträden hålls enligt följande:

måndagen 17.8.2020 kl. 10.00

måndagen 30.11.2020 kl. 10.00