Mötestider, föredragningslistor och protokoll

Aktuellt:

Styrelsen sammanträder månatligen för att behandla och fatta  beslut i aktuella frågor enligt följande: 

måndagen 26.8.2019 kl. 9.00
måndagen 16.9.2019 kl. 9.00
måndagen 7.10.2019 kl. 9.00
måndagen 28.10.2019 kl. 9.00
onsdagen 13.11.2019 kl. 9.00
måndagen 16.12.2019 kl. 9.00

Fullmäktige sammanträder minst två gånger per år. Sammanträdena som hålls i auditorium Grågås i sjukhusets Y-byggnad är öppna för allmänheten.
Fullmäktigesammanträden hålls enligt följande:

onsdagen 23.10.2019 kl. 10.00
fredagen 29.11.2019 kl. 10.00