Mötestider, föredragningslistor och protokoll

Aktuellt:

Styrelsen sammanträder månatligen för att behandla och fatta  beslut i aktuella frågor enligt följande: 

Måndagen 28.8 2017   kl. 9.00
Måndagen 18.9 2017   kl. 9.00
Måndagen 16.10 2017 kl. 9.00
Fredagen   3.11 2017   kl. 9.00 
Måndagen 11.12 2017  kl. 9.00

Fullmäktige sammanträder minst två gånger per år. Sammanträdena som hålls i auditorium Grågås i sjukhusets Y-byggnad är öppna för allmänheten.
Nästa fullmäktigesammanträde hålls måndagen den 27.11. 2017 kl. 13.