Föredragningslistan kan läsas innan sammanträdet och ersätts med ett protokoll då protokollet har justerats. Protokollen hålls framme i ett år från mötesdatumet. Filerna nedan är i pdf-format.

Protokoll 2/2019

Bilagor

Bokslut 2018

Personalrapport 2018

Protokoll 1/2019

Bilagor

Kvalitetsrapport 2018

 

Protokoll 3/2018

Bilagor

Verksamhets- och ekonomiplan 2019

 

Protokoll 2/2018

 Bilagor

Utvärderingsberättelse 2017

Bokslut 2017

13.09.2019 Allmän förvaltning 2