Föredragningslistan kan läsas innan sammanträdet och ersätts med ett protokoll då protokollet har justerats. Protokollen hålls framme i ett år från mötesdatumet. Filerna nedan är i pdf-format.

Föredragningslista 3/2018

Bilagor

Verksamhets- och ekonomiplan 2019

 

Protokoll 2/2018

 Bilagor

 Utvärderingsberättelse 2017

Bokslut 2017

 Protokoll 1/2018

 

De sökande § 6 

 Strategiska mätare § 7

 

Protokoll 4/2017

Bilagor

 

 Sammanfattning över bindningsanmälan
Verksamhets- och ekonomiplan 2018-2020

Protokoll

3/2017

 

 Bilagor

    

 

 

28.11.2018 Hallinto