Föredragningslistan kan läsas innan sammanträdet och ersätts med ett protokoll då protokollet har justerats. Protokollen hålls framme i ett år från mötesdatumet. Filerna nedan är i pdf-format.

 Föredragningslista 4/2017

 Bilagor

  Sammanfattning över bindningsanmälan
Verksamhets- och ekonomiplan 2018-2020

 

 

 

Protokoll

3/2017

 Bilagor

 

 

 

 

Protokoll 2/2017

 

Bilagor § 12-20

    

Bilagor § 21

Bilagor § 23

Bokslut 2016 

Utvärderingsberättelse 2016

 

 


 Protokoll 1/2017

Bilagor § 2, 6

§7

VCS 2025

 

 

   

   

 

 Protokoll 2/2016

 Bilagor

 Riskiks-utredning: Bilaga § 20/1A s.1-337s.338-659

Bilaga § 20/1B s.1-258s. 259-524

 

 Bilagor § 20/ 2,4,5,6

 Verksamhetsmässig plan: Bilaga § 20/3

 Verksamhets- och ekonomiplan 2017-2019

 

 

 

 Protokoll 1/2016 

 Bilagor

 Akutsjukvårds-

uppdrag 2015

 Utvärderings-

berättelse 2015

 Bokslut 2015

Anordnandeplan

uppdatering 2016 

22.11.2017 Yleishallinto