Föredragningslistan kan läsas innan sammanträdet och ersätts med ett protokoll då protokollet har justerats. Protokollen hålls framme i ett år från mötesdatumet. Filerna nedan är i pdf-format.

 

Protokoll 5/2021 Bilagor Verksamhets- och ekonomiplan 2022  
Protokoll 4/2021 Bilagor Bilaga § 30b  
Protokoll 3/2021 Bilagor

Bokslut 2020

Utvärderingsberättelse 2020

 
Protokoll 2/2021 Bilagor

Kvalitetsrapporten 2020

Bilaga § 6b

 
Protokoll 1/2021 Bilaga

Bilaga § 1b

Bilaga § 5

 
Protokoll 4/2020 Bilagor Verksamhets- och ekonomiplan 2021-2023  
Protokoll 3/2020 Bilagor    
Protokoll 2/2020 Bilagor Principer för ägarstyrning Bilaga § 18a
Protokoll 1/2020

Bilagor

Revisionsberättelsen 2019 Bokslut 2019
    Vsvd förvaltningsstadga Principer för ägarstyrning
    Kvalitetsrapport 2019

bilaga § 17/1 ändringsförslag

bilaga § 17/2 personalsektionens behandling

Protokoll 4/2019

Bilagor

Verksamhets- och ekonomiplan 2020-2022

 

Protokoll 3/2019

Bilagor

 

 

Protokoll 2/2019

Bilagor

Bokslut 2018

Personalrapport 2018

Protokoll 1/2019

Bilagor

Kvalitetsrapport 2018

 

Protokoll 3/2018

Bilagor

Verksamhets- och ekonomiplan 2019

 

Protokoll 2/2018

 Bilagor

Utvärderingsberättelse 2017

Bokslut 2017

02.05.2022 Allmän förvaltning 2