Föredragningslistan kan läsas innan sammanträdet och ersätts med ett protokoll då protokollet har justerats. Protokollen hålls framme i ett år från mötesdatumet. Filerna nedan är i pdf-format.

 Protokoll 1/2018

 

 De sökande § 6

 Strategiska mätare § 7

Protokoll 4/2017

 Bilagor

 

Sammanfattning över bindningsanmälan
Verksamhets- och ekonomiplan 2018-2020

 

Protokoll

3/2017

 Bilagor

 

 

Protokoll 2/2017

 

Bilagor § 12-20

    

Bilagor § 21

Bilagor § 23

Bokslut 2016 

Utvärderingsberättelse 2016

16.04.2018 Allmän förvaltning 1