Personalsektionens protokoll hålls framme i ett år efter mötet.

Protokollet är i PDF-format.

Protokollet kan inte läsas med skärmläsarprogram.

26.11.2021 hr-yksikkö