Nämnden för minoritetsspråket sammanträder ett par gånger per år. Nämndens protokoll kan läsas på internet i cirka ett år efter sammanträdet. Filerna nedan är i pdf-format.

2016

Protokoll 9.5.2016
Protokoll 16.11.2016

13.03.2017 sari west