Nämnden för minoritetsspråket sammanträder ett par gånger per år. Nämndens protokoll kan läsas på internet i cirka ett år efter sammanträdet. Filerna nedan är i pdf-format.

2018

Protokoll 24.4.2018

2017

Protokoll 21.11.2017
Protokoll 17.5.2017

2016

Protokoll 9.5.2016
Protokoll 16.11.2016

06.08.2018 sari west