Protokollen hålls framme i ett år från mötesdatumet. Filerna nedan är i pdf-format.

18.01.2019 Yleishallinto