Föredragningslistan kan läsas innan sammanträdet och ersätts med ett protokoll då protokollet har justerats. Protokollen hålls framme i ett år från mötesdatumet. Filerna nedan är i pdf-format.

Föredragningslista 3/2019

Bilagor

Bokslut 2018

Föredragningslista 2/2019

Bilagor

 

Protokoll 1/2019

Bilagor

 

Protokoll 13/2018

bilagor/1

bilagor/2

Rapport av utredningspersoner

Prislista 2019

Protokoll 12/2018

bilagor

Verksamhets- och ekonomiplan 2019-2021

Protokoll 11/2018

bilagor

Verksamhets- och ekonomiplan 2019-2021

Protokoll 10/2018

bilagor

Mellanbokslut

Verksamhets- och ekonomiplan 2019-2021

Protokoll 9/2018

Bilagor

 

Protokoll 8/2018

 Bilagor

 Mellanbokslut

Protokoll 7/2018

Protokoll 6/2018

Bilagor 

Bilagor

Mellanbokslut

 Miljörapport 2017

Protokoll 5/2018

 Bilagor

 Personalrapport 2017

Protokoll 4/2018

Bilagor 

 Kvalitetsrapport 2017

Protokoll 3/2018

 Bilagor

 Bokslut 2017

Protokoll 2/2018

 Bilagor

 

 Protokoll   1/2018

 Bilagor

 Västkustens   universitetssjukhus -utredningsrapport

 Protokoll   12/2017

 Bilagor

 Prislista   2018

Protokoll   11/2017

 Bilagor

 Verksamhets-   och ekonomiplan 2018-2020

Affärsplan UNA Oy (på finska)

Protokoll   10/2017

Bilagor

Mellanbokslut   8/2017

Verksamhets- och ekonomiplan   2018-2020

Protokoll 9/2017

Bilagor

 

Protokoll   8/2017 

Bilagor

Mellanbokslut

Protokoll   7/2017

Bilagor

Mellanbokslut

   

 

 

 

 

 

18.03.2019 Allmän förvaltning 2