Föredragningslistan kan läsas innan sammanträdet och ersätts med ett protokoll då protokollet har justerats. Protokollen hålls framme i ett år från mötesdatumet. Filerna nedan är i pdf-format.

Protokoll 3/2018  Bilagor  Bokslut 2017
Protokoll 2/2018  Bilagor  
 Protokoll 1/2018  Bilagor  Västkustens universitetssjukhus -utredningsrapport
 Protokoll 12/2017  Bilagor  Prislista 2018
Protokoll 11/2017  Bilagor  Verksamhets- och ekonomiplan 2018-2020
Affärsplan UNA Oy (på finska)
Protokoll 10/2017 Bilagor Mellanbokslut 8/2017
Verksamhets- och ekonomiplan 2018-2020
Protokoll 9/2017 Bilagor  
Protokoll 8/2017  Bilagor Mellanbokslut
Protokoll 7/2017 Bilagor Mellanbokslut
Protokoll 6/2017 Bilagor Personalrapport 2016
Miljörapport 2016
Protokoll 5/2017 Bilagor Bilagor § 69 Stödbolag 
Bilagor § 72 
Protokoll 4/2017 Bilagor  
     
     
22.03.2018 Yleishallinto