Föredragningslistan kan läsas innan sammanträdet och ersätts med ett protokoll då protokollet har justerats. Protokollen hålls framme i ett år från mötesdatumet. Filerna nedan är i pdf-format.

 

 

 

 

 

 

Föredragningslista 10/2017

Bilagor

Mellanbokslut 8/2017
Verksamhets- och ekonomiplan 2018-2020

Protokoll 9/2017

Bilagor

 

Protokoll 8/2017 

Bilagor

Mellanbokslut

Protokoll 7/2017

Bilagor

Mellanbokslut

Protokoll 6/2017

Bilagor

Personalrapport 2016
Miljörapport 2016

Protokoll 5/2017

Bilagor

Bilagor § 69 Stödbolag 
Bilagor § 72 

Protokoll 4/2017

Bilagor

 

Protokoll 3/2017

Bilagor

 

Protokoll 2/2017

 Bilagor

Bokslut 2016
Planeringen av Sote-huset
Förvaltningsstadga


Protokoll 1/2017

Bilagor

 

12.10.2017 Yleishallinto