Föredragningslistan kan läsas innan sammanträdet och ersätts med ett protokoll då protokollet har justerats. Protokollen hålls framme i ett år från mötesdatumet. Filerna nedan är i pdf-format.

Föredragningslista 11/2019

Bilagor

 

Föredragningslista 10/2019

Bilagor

Mellanbokslut 30.6.2019

Protokoll 9/2019
(extra, elektroniskt möte)

 

 

Protokoll 8/2019

Bilagor

Miljörapport 2018

Mellanbokslut 30.4.2019

Protokoll 7/2019

Bilagor

 

Protokoll 6/2019

Bilagor

Personalrapport 2018

Protokoll 5/2019

 

 

Protokoll 4/2019

Bilagor

Kvalitetsrapport 2018

Protokoll 3/2019

Bilagor

Bokslut 2018

Protokoll 2/2019

Bilagor

 

Protokoll 1/2019

Bilagor

 

Protokoll 13/2018

Bilagor/1

Bilagor/2

Rapport av utredningspersoner

Prislista 2019

Protokoll 12/2018

Bilagor

Verksamhets- och ekonomiplan 2019-2021

Protokoll 11/2018

Bilagor

Verksamhets- och ekonomiplan 2019-2021

Protokoll 10/2018

Bilagor

Mellanbokslut

Verksamhets- och ekonomiplan 2019-2021

Protokoll 9/2018

Bilagor

 

Protokoll 8/2018

Bilagor

Mellanbokslut

Protokoll 7/2018

Protokoll 6/2018

Bilagor 

Bilagor

Mellanbokslut

Miljörapport 2017

Protokoll 5/2018

Bilagor

Personalrapport 2017

Protokoll 4/2018

Bilagor 

Kvalitetsrapport 2017

   

 

 

 

 

 

13.09.2019 Allmän förvaltning 2