Föredragningslistan kan läsas innan sammanträdet och ersätts med ett protokoll då protokollet har justerats. Protokollen hålls framme i ett år från mötesdatumet. Filerna nedan är i pdf-format.

Protokoll/HYKY 11/2021    
Protokoll/HYKY 10/2021 Bilagor  
Protokoll/VSVD 11/2021 Bilagor  
Protokoll/HYKY 09/2021 Bilagor

Verksamhets och ekonomiplan 2022

Behörighetsstadga

Protokoll/VSVD 10/2021 Bilagor  
Protokoll/HYKY 08/2021 Bilagor Bilaga § 69 Överföring av avtal
Protokoll/VSVD 09/2021 Bilagor  
Protokoll/HYKY 07/2021    
Protokoll/VSVD 08/2021 Bilagor Mellanbokslut 31.8.2021
Protokoll/HYKY 06/2021 Bilagor  
Protokoll/VSVD 07/2021 Bilagor

Mellanbokslut 30.6.2021

Miljörapport 2020

Protokoll/HYKY 05/2021 Bilagor  
Protokoll/VSVD 06/2021 Bilagor Mellanbokslut 30.4.2021
Protokoll/HYKY 04/2021 Bilagor

Förvaltningsstadga

Arvodes- och resestadga för förtroendevalda

Protokoll/VSVD 05/2021 Bilagor  
Protokoll/VSVD 04/2021 Bilagor Personalrapport 2020
Protokoll/HYKY 03/2021  

Behörighetsstadga

Inrättande av tjänster och befattningar

Protokoll/VSVD 03/2021 Bilagor Kvalitetsrapport 2020
Protokoll/HYKY 02/2021    
Protokoll 02/2021 Bilagor Bokslut 2020
Protokoll/HYKY 01/2021 Bilagor  
Protokoll/VSVD 01/2021 Bilagor  
Protokoll/HYKY 05/2020    
Protokoll/VSVD 14/2020 Bilagor

Kommunfakturering prislista 2021

Ansvarspersoner 2021

Enheter och förmän 2021

Miljörapport 2019

Protokoll/HYKY 04/2020    
Protokoll/VSVD 13/2020 Bilagor Mellanbokslut 31.10.2020
Protokoll/HYKY 03/2020 Bilagor  
Protokoll/VSVD 12/2020 Bilagor Verksamhets- och ekonomiplan 2021 - 2023
Protokoll/HYKY 02/2020 Bilagor  
Protokoll/VSVD 11/2020 Bilagor

Mellanbokslut 31.8.2020

Verksamhets- och ekonomiplan 2021-2023

Protokoll/HYKY 01/2020 Bilagor  
Protokoll/VSVD 10/2020 Bilagor

Mellanbokslut 30.6.2020

Principer för ägarstyrning

Upphandlingsdirektiv

Anvisning för intern kontroll och riskhantering

Datasäkerhetspolicy

Dataskyddspolicy

Protokoll 09/2020 Bilagor

Mellanbokslut 30.4.2020

Förvaltningsstadga

Protokoll 08/2020 Bilagor  
Protokoll 07/2020 Bilagor Kvalitetsrapport 2019
Protokoll 06/2020    
Protokoll 05/2020 Bilagor

Personalrapport 2019

Kommunikationsstrategi 2020-2022

Protokoll 04/2020 Bilagor Bokslut 2019
Protokoll 03/2020 Bilagor  
Protokoll 02/2020 Bilagor  
Protokoll 01/2020 Bilaga  
Protokoll 15/2019 Bilagor

Prislista 2020

Ansvarspersoner Ekonomi 2020

Ansvarspersoner Personal 2020

Protokoll 14/2019

Bilagor

Verksamhets- och ekonomiplan 2020-2022

Protokoll 13/2019

Bilagor

Verksamhets- och ekonomiplan 2020-2022

Protokoll 12/2019

Bilagor

Mellanbokslut 31.8.2019

Protokoll 11/2019

Bilagor

 

Protokoll 10/2019

Bilagor

Mellanbokslut 30.6.2019

Protokoll 9/2019
(extra, elektroniskt möte)

 

 

Protokoll 8/2019

Bilagor

Miljörapport 2018

Mellanbokslut 30.4.2019

Protokoll 7/2019

Bilagor

 

Protokoll 6/2019

Bilagor

Personalrapport 2018

Protokoll 5/2019

 

 

Protokoll 4/2019

Bilagor

Kvalitetsrapport 2018

Protokoll 3/2019

Bilagor

Bokslut 2018

Protokoll 2/2019

Bilagor

 

Protokoll 1/2019

Bilagor

 

Protokoll 13/2018

Bilagor/1

Bilagor/2

Rapport av utredningspersoner

Prislista 2019

Protokoll 12/2018

Bilagor

Verksamhets- och ekonomiplan 2019-2021

Protokoll 11/2018

Bilagor

Verksamhets- och ekonomiplan 2019-2021

Protokoll 10/2018

Bilagor

Mellanbokslut

Verksamhets- och ekonomiplan 2019-2021

Protokoll 9/2018

Bilagor

 

Protokoll 8/2018

Bilagor

Mellanbokslut

Protokoll 7/2018

Protokoll 6/2018

Bilagor 

Bilagor

Mellanbokslut

Miljörapport 2017

Protokoll 5/2018

Bilagor

Personalrapport 2017

Protokoll 4/2018

Bilagor 

Kvalitetsrapport 2017

   

 

 

 

 

 

02.05.2022 Allmän förvaltning 2