Föredragningslistan kan läsas innan sammanträdet och ersätts med ett protokoll då protokollet har justerats. Protokollen hålls framme i ett år från mötesdatumet. Filerna nedan är i pdf-format.


Protokoll 1/2017

Bilagor

 

 

Protokoll 2/2017

 Bilagor

 

 Bokslut 2016

Planeringen av Sote-huset

FörvaltningsstadgaProtokoll 3/2017

Bilagor

 

 

 

 

Protokoll 4/2017

 Bilagor

 

 

 

Protokoll 5/2017

 Bilagor 

Bilagor § 69 Stödbolag 

Bilagor § 72 

 

Protokoll 6/2017

Bilagor 

 Personalrapport 2016

Miljörapport 2016

 

Protokoll 7/2017

Bilagor

Mellanbokslut

 

 

 

Protokoll 8/16

 

Bilagor

 

 

 

 

Protokoll 9/2016

 

 

Bilagor

 

 


Kvalitetsrapport

Vsvd:s utlåtande

 

 

 

Medbit Ab

Verksamhets- och ekonomiplan 2017-2019

Protokoll 10/2016

Bilagor

 

 

 

 


Verksamhets- och ekonomiplan 2017-2019

§127/1A s. 1-337, s.338-659

§127/1B s.1-258, s.259-524

 

 

 

 


§127/3 Verksamhetsmässig plan VCS 2025

§127/2,4,5,6

 

 

 
Protokoll 11/2016

 

 Bilagor

 Prislista 2017

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2017 Yleishallinto