Kontaktuppgift

Jurist Björn Boucht

06 213 1105

Kontaktuppgift

Klinikgruppchef Jesper Ekelund

040 077 2309

Kontaktuppgift

HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl

06 213 1810

Kontaktuppgift

Förvaltningsdirektör Olle Gull

06 213 1100

Kontaktuppgift

Överskötare/Ylihoitaja Mirjam Holma

06 213 1807

Kontaktuppgift

Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga

06 213 1800

Kontaktuppgift

Klinikgruppchef Christian Kantola

06 213 1804

Kontaktuppgift

Administrativ överskötare Marina Kinnunen

06 213 1808

Kontaktuppgift

Planeringsingenjör Håkan Knip

06 213 1120

Kontaktuppgift

Resultatområdeschef Peter Nieminen

06 213 1300

Kontaktuppgift

Chefsöverläkare Auvo Rauhala

06 213 1803

Kontaktuppgift

IT-planerare Petri Ravimo

044 323 1793

Kontaktuppgift

Utvecklingsöverskötare Susanne Salmela

06 213 2402

Kontaktuppgift

Överskötare Saija Seppelin

040 653 1726

Kontaktuppgift

Överskötare Lisa Sundman

06 213 2602

Kontaktuppgift

Inköpschef Niklas Teir

06 213 1714

Kontaktuppgift

Överläkare / Klinikgruppchef Medicinsk service Sarita Victorzon

06 213 2460

Kontaktuppgift

Planeringschef Pia Wik

06 213 1809

27.01.2016 VKSadmin