Allmän presentation

Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller specialsjukvårdstjänster för befolkningen i det egna distriktet som består av tvåspråkiga, svenskspråkiga och finskspråkiga kommuner belägna i Österbottens kustregion. Distriktet som sträcker sig från Larsmo kommun i norr till Kristinestad i söder befolkas av 169 728 invånare av vilka 51 % har svenska som modersmål, knappa 45 % finska som modersmål och cirka 4 % har något annat modersmål.

I sin nuvarande form har samkommunen, som upprätthålls av 13 medlemskommuner, fungerat sedan år 1991.

Administrativt upprätthåller sjukvårdsdistriktet ett sjukhus, nämligen Vasa centralsjukhus, som bedriver verksamhet i Kristinestad och Vasa. Sjukhuset erbjuder tjänster inom ett stort antal specialiteter som assisteras av många olika serviceenheter.

Hörnstenarna i sjukvårdsdistriktets verksamhet är specialkunnande och samarbete.