Samarbetsområdena är fyra stycken och räknat från norr utgör kommunerna i Jakobstadsregionen (Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby) ett samarbetsområde. Följande samarbetsområde är K2 (Vörå och Korsholm) och i mitten utgör Vasa och Laihela ett samarbetsområde. I söder utgör K5 (Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad) ett samarbetsområde.

Sjukvårdsdistriktets ägarkommuner:

Kaskö
Korsnäs
Kristinestad
Laihela
Larsmo
Malax
Korsholm
Närpes
Pedersöre
Jakobstad
Nykarleby
Vasa
Vörå

Hälsovårdscentralerna i distriktet:

Kaskö hälsovårdscentral
Korsholm hälsovårdscentral
Kristinestads vård- och omsorgscentral
Malax - Korsnäs hälsovårdscentral
Jakobstad social- och hälsovårdsverket
Nykarleby hälsovårdscentral
Närpes hälsovårdscentral
Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral
Vasa social- och hälsovårdsverk/Vasa hälsovårdscentraler samt Laihela hälsostation

 

27.05.2019 Redaktion_Toimitus