Kontaktuppgifter

Läge
X7
Öppethållningstider
Kontaktuppgift

Tf chefsöverläkare, Resultatområdeschef Reijo Autio

06 213 4462

Kontaktuppgift

Jurist Björn Boucht

06 213 1105

Kontaktuppgift

Klinikgruppchef Jesper Ekelund

040 077 2309

Kontaktuppgift

HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl

06 213 1810

Kontaktuppgift

Förvaltningsdirektör Olle Gull

06 213 1100

Kontaktuppgift

Överskötare Satu Hautamäki

040 183 9093

Kontaktuppgift

Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga

06 213 1800

Kontaktuppgift

Överskötare Kosti Hyvärinen

040 620 4823

Kontaktuppgift

Överskötare Birgitta Ivars

06 213 1807

Kontaktuppgift

Överskötare Tanja Jaakola

06 213 4808

Kontaktuppgift

Klinikgruppchef Christian Kantola

06 213 1804

Kontaktuppgift

Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen

Kontaktuppgift

Resultatområdeschef Peter Nieminen

06 213 1300

Kontaktuppgift

Chefsöverläkare Auvo Rauhala

06 213 1803

Kontaktuppgift

Utvecklingsöverskötare Susanne Salmela

06 213 2402

Kontaktuppgift

Överskötare Saija Seppelin

040 653 1726

Kontaktuppgift

Teknisk direktör Ulf Stenbacka

06 213 1199

Kontaktuppgift

Överskötare Lisa Sundman

06 213 2602

Kontaktuppgift

Inköpschef Niklas Teir

06 213 1714

Kontaktuppgift

Planeringschef Pia Wik

06 213 1809

27.01.2016 VKSadmin