Högsta ledning

Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen
telefon 044 323 1808

Chefsöverläkare Peter Nieminen
telefon
06 213 5300

Chefsöverskötare Arja Tuomaala
telefon 06 213 1808

Förvaltningsdirektör Juha Post
telefon 040 649 2883

Direktörer för ansvarsområden

Ansvarsområdesdirektör (barn) Tarja Holm
telefon 06 213 1910

Ansvarsområdesdirektör (medicinsk) Christian Kantola
telefon 06 213 5804

Ansvarsområdesdirektör (operativ) Christian Palmberg
telefon 06 213 5504

Ansvarsområdesdirektör (psykiatrisk) Mirja Remes
telefon 040 543 3921

Överskötare

Överskötare (sjukvårdens stödfunktioner) Satu Hautamäki
telefon 040 183 9093

Överskötare (bäddavdelningar) Kosti Hyvärinen
telefon 040 620 4823

Överskötare (kvinnor och barn) Birgitta Ivars
telefon 044 323 2270

Överskötare (psykiatri) Tanja Jaakola
telefon 06 213 4808

Överskötare (rehabilitering) Heidi Kotanen
telefon 040 486 7593

Överskötare (forskning och utveckling) Susanne Salmela
telefon 06 213 2402

Överskötare (akutvård) Saija Seppelin
telefon 040 653 1726

Överskötare (öppenvård) Lisa Sundman
telefon 06 213 2602

Förvaltning

Hr-direktör Ann-Charlott Gröndahl
telefon 06 213 1810

It-direktör Pia Haglund
telefon 040 183 2739

Ekonomidirektör Lena Nystrand
telefon 06 213 1740

Utvecklingsdirektör Tony Pellfolk
telefon 040 128 6327

Kvalitetsdirektör Mari Plukka
telefon 040 668 2212

Teknisk direktör Ulf Stenbacka
telefon 06 213 1199

Inköpsdirektör Niklas Teir
telefon 06 213 1714

Datadirektör Pia Wik
telefon 06 213 1809

Säkerhetschef Terhi Metsola
telefon 044 323 1103

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@vshp.fi

18.01.2021 redaktion_toimitus