Alla Österbottens 13 kommuner har förbundit sig till Aster Bothnia -projektet. Aster Bothnia har en egen regional projektbyrå. Dess uppgifter är att koordinera kartläggningen av de existerande sätten att arbeta och tillsammans med kommunerna planera, definiera och förbereda nya gemensamma sätt att arbeta som det nya klient- och patientdatasystemet understöder.

Ett nytt datasystem som stöder nya processer är en omfattande upphandling, varför den görs tillsammans med Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (KSSHP), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax och Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i  Norra Karelen. Fastän upphandlingen görs tillsammans, byggs varje enskild regions system upp för att motsvara de regionala behoven.

Aster Bothnias projektkontor är beläget i centrum av Vasa på adressen Olympiagatan 3Q i andra våningen.

Projektdirektör Marianne Korvajärvi, 040 614 8958
E-post: fornamn.efternamn@vshp.fi

 

25.11.2020 APTJ