Aster Bothnia, alltså Österbottens regionala projekt och upphandlingen av ett nytt datasystem inleddes år 2018. Vasa sjukvårdsdistrikt och kommunerna i regionen anslöt sig i september 2018 till Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts påbörjade ramavtal för upphandling.

Cerner Ireland Limited har valts som systemleverantör. Under våren 2020 inleds ett tolv månader långt definitionsskede, under vilket nya sätt att arbeta planeras och på basen av vilka det nya systemet byggs upp.

Målsättningen är, att det nya sätten att arbeta tillsammans med det nya systemet tas i bruk år 2025.

Ett av projektets mål är även att skapa en regional utvecklingsorganisation, vars arbete fortsätter också efter projektets slut.

26.05.2020 APTJ 2