Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (§ 34) ska kommuner som hör till samma sjukvårdsdistrikt utarbeta en gemensam plan för hur hälso- och sjukvården ordnas. Planen görs upp för en fullmäktigeperiod, men följs upp och uppdateras vid behov årligen.

Plan för ordnande av hälso- och sjukvård inom Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner 2013 – 2016 (Uppdaterad för åren 2015–2016).

15.05.2017 VKSadmin