Registrator

Registratorn behandlar distriktsförvaltningens inkommande och utgående handlingar.

Registratorn finns på den sjunde våningen i X-huset och är på plats på vardagar kl. 9-14.

Postadress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

E-post: registrator@vshp.fi

I ärenden som berör journalhandlingar kan du ta kontakt med patientarkivet. På grund av datasekretessbestämmelser handlägger vi inga elektroniska meddelanden som innehåller personuppgifter.