Kontaktuppgifter

Läge
X7
Öppethållningstider
Kontaktuppgift

Ansvarsområdesdirektör Christian Kantola

06 213 1804

Kontaktuppgift

Chefsöverläkare Peter Nieminen

06 213 5300

31.08.2017 Redaktion_Toimitus