Kontaktuppgifter

Läge
X7
Öppethållningstider
Kontaktuppgift

Chefsöverläkare, överläkare radiologi Reijo Autio

06 213 4462

Kontaktuppgift

Kvalitetschef Mari Plukka

040 668 2212

Kontaktuppgift

Auvo Rauhala

Kontaktuppgift

Utvecklingsöverskötare Susanne Salmela

06 213 2402

Kontaktuppgift

Kundbetjäningschef Sari West

06 213 1721

Kontaktuppgift

Planeringschef Pia Wik

06 213 1809

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Annika Åkers

31.08.2017 Redaktion_Toimitus