Strategiskt framtidsprogram

VCS 2025 -strategipresentation

VCS 2025 är Vasa centralsjukhus strategiska framtidsplan för hur vi ska trygga en högklassig och effektiv specialsjukvård för befolkningen i regionen även i framtiden.