Processer och strukturer utvecklas utgående från patienten

  • Patientvården planeras utgående från fyra huvudprocesser: akut-, elektiv, barn- och psykiatriska processer.
  • De flesta poliklinikfunktioner sammanförs till ett serviceområde inom öppenvården.
  • Bäddavdelningsservicen sammanförs till ett serviceområde, vilket gör samarbetet mellan specialiteterna smidigt och sammanhängande.
  • Målet är att minska vården på bäddavdelningar genom att utveckla verksamheten i form av ett s.k. vårdcenter.
  • Stödtjänsterna stöder huvudprocesserna bättre och sammanförs till större helheter. Vi förbereder oss på ett omfattande regionalt samarbete.
  • Psykiatrin flyttar till Sandviken.
  • Vårdprocessen för barn koncentreras till samma helhet.
  • Rehabiliteringen blir en central del av verksamheten och görs till en fortlöpande del av alla processer och arbetsmodeller.
  • Den akutgeriatriska vården flyttas i anslutning till centralsjukhuset.
03.08.2017 Redaktion_Toimitus