Vasa sjukvårdsdistrikts interna utvecklingsprojekt

Projekttid: 1.9.2014-31.12.2015
Kontaktperson: Planeringschef Pia Wik, Överläkare Michael Eklund (Jakobstad)
Administratör: Vasa sjukvårdsdistrikt
Finansiär: Vasa sjukvårdsdistrikt

22.10.2015 Planeringschef