Välfärdsområde

Beredning av Österbottens välfärdsområde

År 2018 fattade styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt ett strategiskt beslut att föreslå för medlemskommunerna att beredning av ett välfärdsområde ska påbörjas. En frivillig välfärdssamkommun skulle förena socialvården och hälso- och sjukvården till en integrerad helhet under samma organisation.  

Beredningen av välfärdsområdet genomdrevs till en början vid sidan av den planerade landskaps-, och social- och hälsovårdsreformen. Efter att reformen föll 3/2019 har beredningen av en frivillig välfärdssamkommun fortsatt tillsammans med Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner. Material från den avslutade beredningen av landskaps-, och social- och hälsovårdsreformen i Österbotten hittas här.

Kontaktuppgifter:

Primärvårdsenhetens chef Päivi Berg
040 128 6234

Projektchef Jenny Björndahl- Öhman
040 352 1168

Projektchef Pia Vähäkangas
044 785 1455, pia.vahakangas@jakobstad.fi

Samordnare för social- och hälsovården Maria Hammar
040 180 1031

 

E-post: förnamn.efternamn@vshp.fi