Välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten kommer från och med början av år 2022 att tillhandahålla den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.

Det här betyder att Kristinestad, Kaskö, Närpes, Malax, Laihela, Vasa, Korsholm, Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo kommer att tillhandahålla all sin social-, hälso- och sjukvård i samarbete. Korsnäs kommun deltar också i det här samarbetet till den del som det berör primärvården och den specialiserade sjukvården.

Beredningsarbetet

Beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde leds av en styrgrupp som består av kommundirektörer, ledande beslutsfattare i kommuner och sjukvårdsdistriktet, personalrepresentanter och beredande tjänstemän i samkommunen. Det praktiska beredningsarbetet sköts av välfärdsområdets ledningsgrupp tillsammans med personalen, invånarna och kommunerna i regionen.

Även de nationella utvecklingsprojekt som genomförs inom social- och hälsovården spelar en viktig roll i beredningsarbetet. Läs mer om de projekt där målet är att genomföra en strukturreform i Österbotten och skapa en social- och hälsocentral för framtiden.

Sammanslagningen av verksamheten understöds också genom ett enhetligt klient- och patientdatasystem, Aster Bothnia som kommer att tas i bruk stegvis under åren 2022–2025. Läs mer om Aster Bothnia.

Också det nya H-huset som byggs invid Vasa centralsjukhus kommer att inhysa såväl landskapsmässiga och privata sektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster. Läs mer om H-nybyggnationen.