Välfärdsområde

År 2021 och 2022 bereds två olika välfärdsområden i Österbotten. Det handlar om samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet 1.1.2022 och om välfärdsområdet som inleder sin verksamhet 1.1.2023.

Tabellen visar skillnaden mellan de två välfärdsområdena:

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

 

Österbottens välfärdsområde

Tjänster

primärvård, specialiserad sjukvård, socialvård

primärvård, specialiserad sjukvård, socialvård, räddningsväsende, specialomsorgsdistriktens tjänster

 

Område

13 av Österbottens kommuner:

Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm, Laihela, Vasa, Vörå, Pedersöre, Nykarleby, Jakobstad och Larsmo

Alla 14 kommuner i Österbotten:

Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm, Laihela, Vasa, Vörå, Pedersöre, Nykarleby, Jakobstad, Larsmo och Kronoby

 

Verksamheten inleds

1.1.2022

1.1.2023

 

Vilken typ av organisation?

samkommun

välfärdsområde

 

Vem bestämmer?

förtroendevalda som utsetts av medlemskommunerna

förtroendevalda som väljs i välfärdsområdesvalet 23.1.2022

 

Vem betalar?

medlemskommunerna

staten

 

Vad baseras grundandet av organisationen på?

medlemskommunernas beslut år 2020

riksdagens beslut 23.6.2021

 

Beredning av samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde leds av en styrgrupp som består av kommundirektörer, ledande beslutsfattare i kommuner och sjukvårdsdistriktet, personalrepresentanter och beredande tjänstemän i samkommunen. Det praktiska beredningsarbetet sköts av välfärdsområdets ledningsgrupp tillsammans med personalen, invånarna och kommunerna i regionen.

Beredning av Österbottens välfärdsområde

Beredning av Österbottens välfärdsområde leds av ett temporärt beredningsorgan som består av tjänsteinnehavare. Det temporära beredningsorganet bereder det beslutsfattande som gäller organiseringen av den nya organisationens förvaltning.

Projekt

Även de nationella utvecklingsprojekt som genomförs inom social- och hälsovården spelar en viktig roll i beredningsarbetet. Läs mer om de projekt där målet är att genomföra en strukturreform i Österbotten och skapa en social- och hälsocentral för framtiden.

Sammanslagningen av verksamheten understöds också genom ett enhetligt klient- och patientdatasystem, Aster Bothnia som kommer att tas i bruk stegvis under åren 2022–2025. Läs mer om Aster Bothnia.

Också det nya H-huset som byggs invid Vasa centralsjukhus kommer att inhysa såväl landskapsmässiga och privata sektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster. Läs mer om H-nybyggnationen.

Aktuellt om beredningen

Nyhetsbrev

Material