Grundavtal för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområdes strategi

 

Beredningsmaterial

Beredningsarbetsgruppernas linjedragningar 15.12.2020:

Vägkarta för bildande av Österbottens välfärdssamkommun (NHG, 2.4.2020)

Talent Vectia - ekonomiutredningens slutrapport

Talent Vectia - sammandrag av slutrapporten på svenska

Kommunernas utredningsarbetsgruppers slutrapporter (6.4.2020)

Vasa sjukvårdsdistrikt- Utredningom alternativ för organiserings-och produktionsansvar för ordnande av tjänster för äldre (Nordic Healthcare Group, 18.4.2019).

Kommunförbundets anförande, direktör för social- och hälsovårdsenheten, Tarja Myllärinen (informations- och diskussionstillfälle för kommunerna, 2.5.2019, Vasa).

10.5.2019, begäran om utlåtande över grundavtalet till Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner.

Olle Gulls sammanfattning av kommunernas utlåtanden gällande grundavtalet.

Kommunernas utlåtanden gällande grundavtalet.

Sparringseminariet 21.2.2020 - Annikki Niiranens föreläsningsmaterial.

Föreläsningsmaterial från Sote-integrationsseminariet 4.3.2020:

20.01.2021 allmän förvaltning 1