Aktuellt om beredningen

På den här sidan kommer vi att publicera nyheter som berör beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde, nationella social- och hälsovårdsprojekt samt utvecklingsverksamhet som drivs inom social- och hälsovården i regionen.

Nyheter som har publicerats tidigare finns här. 

Nyheter

Österbottens välfärdsområdes logo visar att vi jobbar människa till människa

Österbottens välfärdsområdes logo visar att vi jobbar människa till människa

16.06.2021Redaktion_Toimitus

Från och med 1.1.2022 känner du igen social- och hälsovården i Österbotten via logon med två människor som möts. Det visuella uttrycket för Österbottens välfärdsområde har planerats under vintern och våren. Regionens invånare och den framtida personalen i välfärdsområdet har deltagit i planeringen av det visuella uttrycket.

Läs hela artikeln

Nyheter

Kolumn: Socialvårdens personal i fokus

Kolumn: Socialvårdens personal i fokus

07.06.2021Projekt_Hankkeet

En av målsättningarna för Österbottens välfärdsområde är att skapa en attraktiv arbetsplats som personalen kan vara stolt över. Tillsammans skapar vi en genu...

Läs hela artikeln

Nyheter

Tillgänglig och nära vård är nyckelorden för våra social-och hälsocentraler

Tillgänglig och nära vård är nyckelorden för våra social-och hälsocentraler

07.06.2021Projekt_Hankkeet

När välfärdsområdet påbörjar verksamheten år 2022 inleds en ny era med möjligheter att integrera social-och hälsovården. Den framtagna strategin styr hur vi...

Läs hela artikeln

Nyheter

Projekt: Familjecenter – familjernas träffpunkt

Projekt: Familjecenter – familjernas träffpunkt

07.06.2021Projekt_Hankkeet

Att skapa träffpunkter för familjer är en av målsättningarna för projektet Framtidens social- och hälsocentral. Familjecentrens träffpunkter fungerar som en...

Läs hela artikeln

Nyheter

Projekt: Delaktighet främjar hälsa och välfärd

Projekt: Delaktighet främjar hälsa och välfärd

07.06.2021Projekt_Hankkeet

För att främja hälsa och välfärd är det viktigt att kunna påverka sin omgivning, det handlar om delaktighet. Inom projekthelheten för främjande av hälsa och...

Läs hela artikeln

Nyheter

Styrgruppen drog viktiga riktlinjer för ansvaret hos Österbottens välfärdsområde och medlemskommunerna

Styrgruppen drog viktiga riktlinjer för ansvaret hos Österbottens välfärdsområde och medlemskommunerna

19.05.2021Redaktion_Toimitus

På sitt möte den 18 maj drog styrgruppen för Österbottens välfärdsområde riktlinjer för vilka uppgifter som överförs till välfärdsområdet och vilka som blir kvar i kommunerna samt för hur samarbetet mellan välfärdsområdet och kommunerna ska ordnas. Den här gången behandlade styrgruppen riktlinjerna för integrationsservicen för invandrare samt för samarbetet gällande stödtjänsterna.

Läs hela artikeln

Nyheter

Hem- och boendeservice: stöd för hälsa och välfärd i livets olika skeden

Hem- och boendeservice: stöd för hälsa och välfärd i livets olika skeden

10.05.2021Projekt_Hankkeet

Hem- och boendeservice är ett av sex verksamhetsområden inom samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Inom verksamhetsområdet för hem- och boendeservice...

Läs hela artikeln

Nyheter

Kolumn: Seniorer är också individer - service enligt behov

Kolumn: Seniorer är också individer - service enligt behov

10.05.2021Projekt_Hankkeet

Liksom hela Finlands befolkning kommer också invånarna i Österbotten att bli äldre de kommande decennierna. Detta innebär att behovet av service för äldre...

Läs hela artikeln

Nyheter

Projekt: Produktionsstyrningssystemet stöder servicehandledarens arbete

Projekt: Produktionsstyrningssystemet stöder servicehandledarens arbete

10.05.2021Projekt_Hankkeet

Produktionsstyrning är ett  integrerat informations system,  som stöder optimeringen av  organisationens verksamhet.  Ett fungerande produktionsstyrningssyst...

Läs hela artikeln

Nyheter

Projekt: En enhetlig verksamhetsmodell för servicehandledningen i Österbotten

Projekt: En enhetlig verksamhetsmodell för servicehandledningen i Österbotten

10.05.2021Projekt_Hankkeet

Ett mål i projektet Framtidens social- och hälsocentral är att skapa en regional verksamhetsmodell för servicehandledningen inom Österbottens social- och...

Läs hela artikeln

Nyheter

Vad behöver människan?

Vad behöver människan?

12.04.2021Redaktion_Toimitus

Från 2022 är nästan hela den offentliga social- och hälsovården i Österbotten en gemensam organisation. Nu jobbar vi med att få till det innehåll som vi vela...

Läs hela artikeln

Nyheter

Framtidens familjecenter erbjuder mångsidig verksamhet

Framtidens familjecenter erbjuder mångsidig verksamhet

12.04.2021Projekt_Hankkeet

Målet med framtidens familjecenter är att i ett så tidigt skede som möjligt möta familjers behov. Inom ramen för projektet Framtidens social- och hälsocentra...

Läs hela artikeln

Nyheter

Omaolo, vår nya elektroniska tjänst inom social och hälsovården

Omaolo, vår nya elektroniska tjänst inom social och hälsovården

12.04.2021Projekt_Hankkeet

Omaolo är en elektronisk kanal för tjänster och skötsel av ärenden inom hälso- och sjukvården, socialväsendet och mun- och tandvården. Omaolo stöder egenvård och hänvisar vid behov till ändamålsenlig hjälp. Genom en gemensam elektronisk tjänst kan vi förnya och förenhetliga vår service för invånarna i Österbotten.

Läs hela artikeln

Nyheter

Den nationella social- och hälsovårdsreformen beaktas också i beredningsarbetet för Österbottens välfärdsområde

Den nationella social- och hälsovårdsreformen beaktas också i beredningsarbetet för Österbottens välfärdsområde

24.03.2021Redaktion_Toimitus

Lagstiftningsberedningen för den nationella social- och hälsovårdsreformen är i gång i riksdagen. Ett omfattande lagpaket för reformen är tänkt att träda i...

Läs hela artikeln

Nyheter

Österbotten väntade inte

Österbotten väntade inte

09.03.2021Redaktion_Toimitus

Nyckeltalen för landskapet Österbotten talar om att det går bra för regionen. I jämförelse med övriga Finland har vi en hög sysselsättningsgrad. Här bor...

Läs hela artikeln

Nyheter

Främjande av hälsa och välfärd görs i samarbete

Främjande av hälsa och välfärd görs i samarbete

09.03.2021Projekt_Hankkeet

Främjande av invånarnas hälsa och välfärd (HYTE från finskans hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) är såväl kommunernas som det kommande välfärdsområdets uppgift. Det finns även många andra aktörer, som främjar människors välfärd. Förutsättningar för ett lyckat HYTE-arbete är identifiering av kontaktytor och skapande av strukturer för sektoröverskridande samarbete.

Läs hela artikeln

Nyheter

Österbottens välfärdsområde och Vasa universitet i unikt forskningssamarbete

Österbottens välfärdsområde och Vasa universitet i unikt forskningssamarbete

09.03.2021Redaktion_Toimitus

Österbottens välfärdsområde och Vasa universitet har inlett ett fem år långt samarbete. I Österbotten pågår en regional reform av socialvården, primärvården...

Läs hela artikeln

Nyheter

Samarbete och diskussion med kommunerna nyckeln till framgång i beredningen av Österbottens välfärdsområde

Samarbete och diskussion med kommunerna nyckeln till framgång i beredningen av Österbottens välfärdsområde

23.02.2021Redaktion_Toimitus

Om ungefär tio månader, 1.1.2022, tar Österbottens välfärdsområde ansvaret för att ordna social- och hälsovård för sina medlemskommuner. Beredningsarbetet...

Läs hela artikeln

Nyheter

Hej, hur kan jag hjälpa?

Hej, hur kan jag hjälpa?

08.02.2021Redaktion_Toimitus

Vi står inför en stor möjlighet, Österbottens välfärdsområde. Från och med början av år 2022 är vi i Österbotten en och samma organisation: primärvården,...

Läs hela artikeln

Nyheter

PATA-kundbetjäningscenter erbjuder mångsidig handledning och rådgivning

PATA-kundbetjäningscenter erbjuder mångsidig handledning och rådgivning

08.02.2021Projekt_Hankkeet

PATA-kundbetjäningscenter är ett koncept för centrerad kundtjänst, som har som syfte att erbjuda kunderna bättre och snabbare service genom att inleda uträttandet av ärendet direkt vid första kontakten. PATA-projektets målsättning är att utveckla en mångprofessionell kundtjänst med flera kontaktkanaler för Österbottens välfärdsområdes kunder.

Läs hela artikeln

Nyheter

Vi är med och utvecklar framtidens social- och hälsocentral

Vi är med och utvecklar framtidens social- och hälsocentral

08.02.2021Projekt_Hankkeet

Tre huvudmålsättningar inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten är att skapa verksamhetsmodeller för servicehandledning och...

Läs hela artikeln

Nyheter

Kartläggning av nuläget i projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten

08.02.2021Redaktion_Toimitus

Under hösten 2020 gjordes en kartläggning av nuläget i Österbotten inom ramen för projektet Framtidens social- och hälsocentral. Kartläggningen var ett delmå...

Läs hela artikeln

Nyheter

Servicechefer för att stärka kvaliteten och delaktigheten

Servicechefer för att stärka kvaliteten och delaktigheten

26.01.2021Redaktion_Toimitus

Ett av de viktigaste målen för Österbottens välfärdsområde är högklassig närservice. För att ordna service som är jämlik och av jämn kvalitet i hela området...

Läs hela artikeln

Nyheter

Informationsledning ger tjänster av hög kvalitet

Informationsledning ger tjänster av hög kvalitet

11.01.2021Redaktion_Toimitus

Genom en god kunskapsbaserad ledning kan vi förbättra tjänsternas kvalitet och effektivitet. I Österbottens välfärdsområde vill vi utveckla en klientnära vård och service och till detta behövs data av god kvalitet och goda tekniska lösningar.

Läs hela artikeln

Nyheter

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde är nu Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde är nu Österbottens välfärdsområde

16.12.2020redaktion_toimitus

Styrgruppen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutade på sitt sammanträde den 15 december att samkommunen hädanefter ska heta Österbottens välfärdsområde. Styrgruppen valde det här namnet i och med att invånarna i regionen redan vant sig vid det bland annat via nyhetsbevakningen.

Läs hela artikeln

Nyheter

Samsyn om målen för social- och hälsovården

Samsyn om målen för social- och hälsovården

26.11.2020Redaktion_Toimitus

Tvåspråkighet, smidighet, närtjänster och kvalitet är några av de centrala frågor som lyftes fram när representanterna för kommunerna i Österbotten diskutera...

Läs hela artikeln

Kolumn: Socialvårdens personal i fokus

07.06.2021 Kolumn: Socialvårdens personal i fokus
En av målsättningarna för Österbottens välfärdsområde är att skapa en attraktiv arbetsplats som personalen kan vara stolt över. Tillsammans skapar vi en genu...

Tillgänglig och nära vård är nyckelorden för våra social-och hälsocentraler

07.06.2021 Tillgänglig och nära vård är nyckelorden för våra social-och hälsocentraler
När välfärdsområdet påbörjar verksamheten år 2022 inleds en ny era med möjligheter att integrera social-och hälsovården. Den framtagna strategin styr hur vi...

Projekt: Familjecenter – familjernas träffpunkt

07.06.2021 Projekt: Familjecenter – familjernas träffpunkt
Att skapa träffpunkter för familjer är en av målsättningarna för projektet Framtidens social- och hälsocentral. Familjecentrens träffpunkter fungerar som en...

Projekt: Delaktighet främjar hälsa och välfärd

07.06.2021 Projekt: Delaktighet främjar hälsa och välfärd
För att främja hälsa och välfärd är det viktigt att kunna påverka sin omgivning, det handlar om delaktighet. Inom projekthelheten för främjande av hälsa och...

Kolumn: Seniorer är också individer - service enligt behov

10.05.2021 Kolumn: Seniorer är också individer - service enligt behov
Liksom hela Finlands befolkning kommer också invånarna i Österbotten att bli äldre de kommande decennierna. Detta innebär att behovet av service för äldre...

Hem- och boendeservice: stöd för hälsa och välfärd i livets olika skeden

10.05.2021 Hem- och boendeservice: stöd för hälsa och välfärd i livets olika skeden
Hem- och boendeservice är ett av sex verksamhetsområden inom samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Inom verksamhetsområdet för hem- och boendeservice...

Projekt: En enhetlig verksamhetsmodell för servicehandledningen i Österbotten

10.05.2021 Projekt: En enhetlig verksamhetsmodell för servicehandledningen i Österbotten
Ett mål i projektet Framtidens social- och hälsocentral är att skapa en regional verksamhetsmodell för servicehandledningen inom Österbottens social- och...

Projekt: Produktionsstyrningssystemet stöder servicehandledarens arbete

10.05.2021 Projekt: Produktionsstyrningssystemet stöder servicehandledarens arbete
Produktionsstyrning är ett  integrerat informations system,  som stöder optimeringen av  organisationens verksamhet.  Ett fungerande produktionsstyrningssyst...

Vad behöver människan?

12.04.2021 Vad behöver människan?
Från 2022 är nästan hela den offentliga social- och hälsovården i Österbotten en gemensam organisation. Nu jobbar vi med att få till det innehåll som vi vela...

Framtidens familjecenter erbjuder mångsidig verksamhet

12.04.2021 Framtidens familjecenter erbjuder mångsidig verksamhet
Målet med framtidens familjecenter är att i ett så tidigt skede som möjligt möta familjers behov. Inom ramen för projektet Framtidens social- och hälsocentra...

Omaolo, vår nya elektroniska tjänst inom social och hälsovården

12.04.2021 Omaolo, vår nya elektroniska tjänst inom social och hälsovården
Omaolo är en elektronisk kanal för tjänster och skötsel av ärenden inom hälso- och sjukvården, socialväsendet och mun- och tandvården. Omaolo stöder egenvård och hänvisar vid behov till ändamålsenlig hjälp. Genom en gemensam elektronisk tjänst kan vi förnya och förenhetliga vår service för invånarna i Österbotten.

Projektet Framtidens social- och hälsocentral ordnar skolning i IPC metoden

09.03.2021
IPC-metoden baserar sig på interpersonell terapi som riktar sig till ungdomar i högstadieåldern och bygger på att förbättra mänskliga relationer för att återhämta sig bättre från depression. Under våren 2021 ordnar projektet skolning, så att metoden kan testas även i Österbotten.

Österbotten väntade inte

09.03.2021 Österbotten väntade inte
Nyckeltalen för landskapet Österbotten talar om att det går bra för regionen. I jämförelse med övriga Finland har vi en hög sysselsättningsgrad. Här bor...

Främjande av hälsa och välfärd görs i samarbete

09.03.2021 Främjande av hälsa och välfärd görs i samarbete
Främjande av invånarnas hälsa och välfärd (HYTE från finskans hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) är såväl kommunernas som det kommande välfärdsområdets uppgift. Det finns även många andra aktörer, som främjar människors välfärd. Förutsättningar för ett lyckat HYTE-arbete är identifiering av kontaktytor och skapande av strukturer för sektoröverskridande samarbete.

PATA-kundbetjäningscenter erbjuder mångsidig handledning och rådgivning

08.02.2021 PATA-kundbetjäningscenter erbjuder mångsidig handledning och rådgivning
PATA-kundbetjäningscenter är ett koncept för centrerad kundtjänst, som har som syfte att erbjuda kunderna bättre och snabbare service genom att inleda uträttandet av ärendet direkt vid första kontakten. PATA-projektets målsättning är att utveckla en mångprofessionell kundtjänst med flera kontaktkanaler för Österbottens välfärdsområdes kunder.

Hej, hur kan jag hjälpa?

08.02.2021 Hej, hur kan jag hjälpa?
Vi står inför en stor möjlighet, Österbottens välfärdsområde. Från och med början av år 2022 är vi i Österbotten en och samma organisation: primärvården,...

Vi är med och utvecklar framtidens social- och hälsocentral

08.02.2021 Vi är med och utvecklar framtidens social- och hälsocentral
Tre huvudmålsättningar inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten är att skapa verksamhetsmodeller för servicehandledning och...

Kartläggning av nuläget i projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten

08.02.2021
Under hösten 2020 gjordes en kartläggning av nuläget i Österbotten inom ramen för projektet Framtidens social- och hälsocentral. Kartläggningen var ett delmå...

Informationsledning ger tjänster av hög kvalitet

11.01.2021 Informationsledning ger tjänster av hög kvalitet
Genom en god kunskapsbaserad ledning kan vi förbättra tjänsternas kvalitet och effektivitet. I Österbottens välfärdsområde vill vi utveckla en klientnära vård och service och till detta behövs data av god kvalitet och goda tekniska lösningar.

Välfärdsområdet samlar servicen

01.12.2020 Välfärdsområdet samlar servicen
Arbetet med att integrera social- och hälsovården har pågått i flera år, både regionalt och nationellt. Kommunerna i Österbotten tog ett viktigt steg då de...