Sjukhusservice som begrepp och verksamhetsområde är nytt för oss alla när vi övergår till Österbottens välfärdsområde vid årsskiftet. Meningen med det nya verksamhetsområdet vill vi motbevisa att även den gamla hunden kan lära sig sitta.

Sjukhusservice består av tre olika byggstenar: akutsjukhuset, vårdavdelningarna samt diagnostiken och stödfunktionerna. Ett av välfärdsområdets strategiska mål – och till och med ett löfte –  är att erbjuda likvärdig service för den som behöver över hela välfärdsområdet. På grund av flera yttre omständigheter kan jag ändå tyvärr inte riktigt till fullo ge samma löfte om mitt verksamhetsområde: operationsverksamheten och en stor del av de mera krävande åtgärderna och undersökningarna kommer även i framtiden vara centraliserade till Vasa centralsjukhus. Genom närmottagningsverksamheten kan vi ändå sträva efter att bedömningen av patientens behov är likvärdig inom hela området. Med den meningen tog jag också upp ett nytt sätt att ordna sjukvård i Österbottens välfärdsområde.

Berlinmuren ska rivas

Vårt syfte är inte enbart att erbjuda alla god och högklassig vård i hela området, utan också att riva den beryktade berlinmuren mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Denna ”förgångna specialiserade sjukvård” ges i framtiden i samma utrymmen som primärvården. Detta kräver ett välfungerande samarbete verksamhetsområden emellan, i detta fall mellan sjukhusservice och social- och hälsocentralen. Och det är just detta som kallas integration. För patienten eller kunden syns integrationen endast genom bättre serviceutbud lokalt, nära hemmet. Inom den närmsta framtiden är också tanken och målet att bli mera självförsörjande och jag anser att dessa större ramar ger en god möjlighet och ett bra utgångsläge. Vi behöver bara spela våra kort rätt.

Så få dagar som möjligt i ”fel säng”

I den nya organisationen hör även alla vårdavdelningar till samma helhet, vilket gör det betydligt enklare att kunna erbjuda kunden/patienten möjlighet att få rätt vård på rätt ställe i rätt tid. Specialiserad sjukvård som kräver sjukhusvård ges beroende på situationen antingen på centralsjukhuset eller på en vårdavdelning ute i landskapet. Den fortsatta vården och rehabiliteringen försöker vi ändå koncentrera till allmänmedicinska eller rehabiliteringsorienterade vårdavdelningar. Med hjälp av olika verktyg försöker vi se till att patienten tillbringar så få dagar som möjligt i ”fel säng”, oberoende av var hen bor. Tillsammans med hem- och boendeservice jobbar vi för att servicekedjorna ska bli så lättstyrda och smidiga det bara går, allt för att kunden/patienten enkelt och smidigt ska styras till rätt vård och rätt vårdplats. Hela den framtida verksamheten kräver dynamiskt samarbete mellan verksamhetsområden och konceptet välfärdsområde har redan fått uppskattning av invånarna på de ställen där det redan finns ett fungerande välfärdsområde. Vi satsar på att lyckas ännu bättre. Därför riggar vi ribban tillräckligt högt!

Är det vettigt att fortsätta ”som vi alltid gjort”?

Diagnostik och stödfunktioner innehåller förutom röntgenenheten olika funktionella undersökningar och den viktiga instrumentvården. Dessa funktioner bibehålls för närvarande på oförändrad nivå, men i framtiden bör man noggrant bedöma behovet av alla nuvarande serviceställen, inte bara med tanke på det eventuella avståndet dit men också med tanke på de ekonomiska aspekterna samt om det överhuvudtaget är vettigt att fortsätta med all service ”som det var förr”.  Behovet av undersökningar med strålning och av undersökningsmöjligheter lokalt kan nog bli något man kommer att fundera på inom några år. I stället kunde man erbjuda möjlighet till icke-strålningsundersökningar (exempelvis ultraljud) nära envar. Bland annat detta, men också mycket annat, kommer vi att behöva ta ställning till de kommande åren, men inte riktigt ännu.

Vi gör vårt bästa för en smärtfri start

Jag har nu sedan ett halvt år aktivt deltagit i planeringen av denna nya och stora förändring och jag är mycket nöjd med den atmosfär vi ”arbetsmyror” jobbar i. Vi strävar efter att bli en flexibel organisation, vilket innebär att det som vi nu slår fast kan förändras redan inom den närmsta framtiden, om vi upptäcker att det fungerar bättre på ett annat sätt. Rom byggdes inte heller på en dag och allt kommer inte att stå färdigt den 1 januari 2022, men vi kommer att göra vårt bästa för att vi alla här i välfärdsområdet ska få en så smärtfri start som möjligt i den nya organisationen.

Christian Palmberg, verksamhetsområdesdirektör för sjukhusservice

09.08.2021 Projekt_Hankkeet