Främjande av invånarnas hälsa och välfärd (HYTE från finskans hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) är såväl kommunernas som det kommande välfärdsområdets uppgift. Det finns även många andra aktörer, som främjar människors välfärd. Förutsättningar för ett lyckat HYTE-arbete är identifiering av kontaktytor och skapande av strukturer för sektoröverskridande samarbete.

I HYTE-koordinatorns arbete är nätverk centrala

Nina Herrgård började vid årsskiftet som HYTE-koordinator i projektet Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten. Till projektets målsättningar hör att inom ramen för beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde skapa strukturer för HYTE-arbetet i Österbotten. Viktigt är att strukturen fungerar som ett paraply för samarbetet inom främjandet av välfärd och hälsa.

- Tyngdpunkten i projektets verksamhet är planering och koordinering på landskapsnivå samt uppbyggande av verksamhetsmodeller för nätverk. I HYTE-arbetet vill vi involvera andra aktörer på vårt område, det vill säga kommuner, föreningar, församlingarna och andra inom tredje sektorn, som gör ett viktigt arbete för främjande av människors välfärd. Att bygga upp en verksamhetsmodell för ett omfattande nätverk är en av HYTE-arbetets målsättningar, berättar Nina.

Välfärdsområdets roll i främjande av välfärd och hälsa

I regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården har de kommande välfärdsområdena en betydande roll i främjandet av välfärd och hälsa:

  • Välfärdsområdet bär det primära ansvaret för främjandet av hälsa och välfärd till de delar denna uppgift är knuten till andra uppgifter som enligt lag ska skötas av välfärdsområdet.
  • Välfärdsområdet ska i sin strategiska planering sätta upp mål för främjandet av hälsa och välfärd och fastställa åtgärder som stöder målen samt utse ett organ som ska ansvara för främjandet av hälsa och välfärd.
  • I främjandet av hälsa och välfärd ska välfärdsområdet samarbeta med kommunerna i sitt område och bistå dem med sin sakkunskap.

 (Lag om ordnande av social- och hälsovård:  7 § Främjande av hälsa och välfärd i välfärdsområdena).

 

Som en del av beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde planeras denna uppgift och en struktur som stöder tillhörande målsättningar. Projektets HYTE-koordinator fungerar i tätt samarbete med välfärdsområdets strategiska ledning – tillsammans funderar man på HYTE-arbetets strukturer samt utvecklingen av identifiering av kontaktytor och sektoröverskridande samarbete inom det kommande välfärdsområdet.

Vad gör vi inom projektet?

Det första steget i Ninas arbete som HYTE-koordinator har varit kartläggning av nuläget.

- Vilka aktörer har vi området, hur är HYTE-arbetet organiserat i kommunerna, vilka är de nuvarande tyngdpunkterna? De här sakerna har jag bekantat mig med.

En viktig uppgift har också varit att bekanta sig med verksamhetsmodeller från andra områden samt med nationella riktlinjer.

- Det lönar sig att ta lärdom av bra verksamhetsmodeller istället för att uppfinna hjulet på nytt. I Österbotten har vi en välmående befolkning, men koordineringen av HYTE-arbetet kan vi ännu utveckla, konstaterar Nina.

Att hitta centrala HYTE-indikatorer och komma överens om uppföljningen av dem är även viktigt, och detta arbete görs i samarbete med Österbottens kommande välfärdsområde.

- Det förebyggande arbetet är väldigt viktigt eftersom det ligger som grund för människans välbefinnande. På det här området finns många engagerade aktörer och människor med lång erfarenhet, och jag är glad att jag får vara med och bygga upp den här delen av Österbottens välfärdsområde, säger Nina.

Om Nina:

Nina fungerar som koordinator för främjande av välfärd och hälsa i projektet Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten. Här är några frågor till Nina:

  • Vad motiverar dig i ditt arbete? Främjande av hälsa och välfärd ligger nära mitt hjärta eftersom jag i grunden är utbildad hälsovårdare. Jag önskar att befolkningen i det kommande välfärdsområdet skall må bra och att alla erbjuds jämlik service så att var och ens välbefinnande stärks.
  • Vad gör du på fritiden? Umgås med familjen och mina vänner. Gillar utflykter i närområdet men även resor till världens olika hörn. Tränar också kickboxning.
  • Berätta något, som andra inte vet om dig? Våren och sommaren hör till mina favoritårstider. Älskar havet, att sitta på en alptopp eller att fixa planteringar i min trädgård. Jag har snorklat i Egypten, vandrat i alperna, varit på backpacking i Thailand, bestigit Eiffeltornet och bott utomlands i flera repriser.

                               

24.05.2021 Projekt_Hankkeet