Vi står inför en stor möjlighet, Österbottens välfärdsområde. Från och med början av år 2022 är vi i Österbotten en och samma organisation: primärvården, socialvården och den specialiserade sjukvården. Den ger oss många möjligheter att göra social- och hälsovårdens service ännu bättre för befolkningen i området. Jag är medveten om att det redan nu finns många invånare, beslutsfattare och arbetstagare i kommunerna som är nöjda med servicen, men vi ska förvalta den här fina förnyelsen ömt och skapa en bra integration, som i sin tur leder till en ännu bättre erfarenhet av servicen.

Hej, hur kan jag hjälpa? Frågan sammanfattar kärnan av strategin för Österbottens välfärdsområde. Känslan blir en helt annan då man ringer till en enhet och får frågan "Hur kan jag hjälpa?" till svar. Jag önskar att vi arbetstagare, samarbetspartners och invånare anammar samma attityd gentemot varandra. Vi kommer att vara nästan 7 000 arbetstagare i den nya organisationen och om vi bemöter varandra med den attityden tror jag starkt att vi alla kommer trivas på jobbet. Jag tror också att vi får gjort mycket gott om vi även i vardagen bemöter våra medmänniskor på samma sätt.

Ett långsiktigt mål i den redan godkända strategin är närvaro i människans vardag, bra närservice med andra ord. Tvåspråkighet samt smidig service och samarbetsförmåga garanterar de nöjdaste kunderna. En integrerad social- och hälsovård samt en uppmuntrande atmosfär ökar effektiviteten och utgör grunden för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. I Österbotten har kvalitet alltid varit viktigt och för det nya välfärdsområdet har ribban satts högt: Välfärdsområdet ska ha en kund- och patientsäkerhet som är i toppklass i Norden. Yrkeskunskap som är av hög standard och kontinuerligt utvecklas, välmående i arbetet och bra ledarskap är grundpelarna för en lockande arbetsplats som personalen är stolt över.

I skrivande stund har nästan tjugo tjänstemän rekryterats till välfärdsområdet och nu förbereder vi en mer omfattande rekryteringsrunda. Den största delen av personalen kommer att flyttas över som så kallade gamla arbetstagare. Beredningen intensifieras ju längre in på året vi kommer. De nya verksamhetsplanerna och budgeterna planeras inte för nuvarande organisationer, utan för vår gemensamma. Parallellt med välfärdsområdet fortskrider även den länge efterlängtade nationella social- och hälsovårdsreformen. Om lagstiftningen godkänns i enlighet med planen före sommaren, förverkligas den nationella välfärdsområdesreformen från början av år 2023. Vi har alltså även ur det här perspektivet en ypperlig möjlighet att få ett års försprång. Den nya lagstiftningen tas ständigt i beaktande under beredningsarbetet.  

Den här reformen, Österbottens välfärdsområde, gör vi tillsammans. Det är det enda sättet att säkerställa att vi åstadkommer något som är ännu bättre för befolkningen i hela området än om vi är var och en för sig.  

 

Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde

05.05.2021 Redaktion_Toimitus