Genom en god kunskapsbaserad ledning kan vi förbättra tjänsternas kvalitet och effektivitet. I Österbottens välfärdsområde vill vi utveckla en klientnära vård och service och till detta behövs data av god kvalitet och goda tekniska lösningar.

Vad handlar informationsledning om?

Med informationsledning avses de metoder man har för att samla in, utnyttja och använda information som stöd för ledning och beslutsfattande. Inom social- och hälsovården handlar det om exempelvis registrering av patientdata, rapporter och analyser samt olika strategiska mätare som man följer upp verksamheten med.

Varför är det viktigt att ha en fungerande informationsledning?

Genom en god kunskapsbaserad ledning kan vi förbättra tjänsternas kvalitet och effektivitet. Genom att systematiskt samla in och följa upp information om till exempel hur våra tjänster används, vem som använder dem och vilka resurser de kräver, kan vi bättre planera hurudana tjänster vi behöver och vad vi bör utveckla. Vi kan också fatta beslut baserade på relevant information och fakta. I Österbottens välfärdsområde vill vi utveckla en klientnära vård och service samt modeller för predektiv analys. Till detta behövs data av god kvalitet och goda tekniska lösningar, som stöder och underlättar användningen av informationen.

Vad gör vi inom projektet?

 – I projektet för strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten strävar vi efter att bygga upp en tydlig, integrerad verksamhetsmodell för informationsledningen för Österbottens välfärdsområde, berättar projektchef Pia Wik.

 – Vi inledde arbetet med en kartläggning av nuläget i Österbotten, och resultaten från kartläggningen har hjälpt oss att definiera vad vi behöver utveckla och jobba med. Detta har vi sammanfattat i en utvecklingsplan för informationsledningen för Österbottens välfärdsområde. Överlag kan man säga att man inom specialsjukvården i Österbotten är nöjdare med informationsledningen än vad man är i primärvården och socialvården.

Utvärderingen visade, att det finns ett behov av att utveckla informationsledningen i Österbotten. Positivt var, att svaren även visade att informationsledning ses som viktigt och att utvecklingsarbetet behövs.

Under hösten har Pia också ordnat workshoppar med det övergripande syftet att skapa ett bra utformat beslutstöd för ledningen inom Österbottens välfärdsområde. Under hösten har man jobbat kring målgruppen äldre och under våren kommer motsvarande workshoppar att ordnas för målgruppen barn, unga och familjer.

Om Pia:

Pia fungerar som såväl datadirektör vid Vasa sjukvårdsdistrikt som projektchef för informationsledningen. Här är några frågor till Pia:

Vad motiverar dig i ditt arbete? Att känna att det man gör har betydelse!

Vad gör du på fritiden? Vardagskvällarna går åt till familjen och till mina två hundar av rasen Australian cobberdog, som jag vandrar mycket med i skog och mark.

Berätta något, som andra inte vet om dig? Kanske att jag varit i Nepal och sett Mount Everest och vandrat i Annapurna bergskedjan

 

 

11.01.2021 Redaktion_Toimitus