Jag tror att många av oss som kunder i social- och hälsovården uppskattar vård och service som är smidig, sakkunnig och respektfull. I välfärdsområdet har vi alla möjligheter att uppfylla denna önskan. Högklassig och trygg service är ett av Österbottens välfärdsområdes strategiska mål.  Målsättningen är ingalunda anspråkslös, eftersom målet är att säkerheten ska vara av toppklass i Norden.

I förändringen är det viktigt att vi alla vet vart vi är på väg. Det att personalen deltar i och påverkar planeringen av de nya verksamhetsmodellerna är av yttersta vikt för att vården ska vara högklassig och säker. I Österbottens välfärdsområde förenhetligar vi kvalitetskontrollen i hela området och enheterna får hjälp i arbetet av professionella som specialiserat sig på kvalitet och tillsyn.

Kvalitetssystemet viktigt för klient- och patientsäkerheten

Då kvalitetssystemets processer är tydliga och de väsentliga verksamhetsmodellerna är klarlagda är det lättare för organisationen att utveckla och systematiskt förverkliga klient- och patientsäkerheten. Med gemensamma anvisningar vet vi vad som förväntas av oss och vi vet klart och tydligt vad och hur vi ska göra. För både personal och kunder och deras närstående är det en del av vardagen att vara uppmärksam på säkerheten och att ge feedback på den. Vi kan alltid lära oss något av dessa säkerhetsobservationer. Inom kvalitetskontrollen ser vi avvikelserna som en möjlighet att göra kvaliteten bättre.

Jag kan inte låta bli att poängtera att personalen och rätt person på rätt plats är den viktigaste resursen social- och hälsovården har. I vår serviceproduktion är vi stolta över att kunderna får hjälp och betjäning av en yrkesskicklig personal. Då arbetstagarna förbinder sig till arbetsplatsen samtidigt som de mår bra och trivs, behöver inte organisationen tampas med en kontinuerlig personalomsättning, vilket i sin tur ökar kundnöjdheten och kundens tillförlitlighet till serviceproducenten. Vidare återspeglas detta i en hjälpande kultur i mötet med kunden, vilket skapar en positiv kundupplevelse.

Delaktighet såväl i servicen som i utvecklingsarbetet

Delaktighet är ett modeord som uppfattas som något positivt. I praktiken kan delaktighet vara små saker, ett respektfullt bemötande eller att notera saker i kundens livshistoria eller andra hjärtefrågor hen har. Det är också viktigt att kunden får tillräckligt med information om och att hen förstår den egna vården eller servicen, dess innehåll och dess olika skeden.

Då kunden och närstående deltar i utvecklingen av servicen tillsammans med personalen kan vi producera service som är av högre klass och som svarar på kundens behov i större utsträckning. En viktig del av delaktigheten är samarbetet med föreningarna. Föreningarna och organisationerna främjar delaktigheten för de kunder de representerar.

Invånarnas och serviceanvändarnas möjligheter att vara delaktiga och delta förbättras ständigt i välfärdsområdet. För tillfället är en delaktighetsplan på gång.

Högklassig service för hela Österbotten

Det Österbottens välfärdsområde som nu tar form är en ypperlig möjlighet att utvecklas genom att på ett engagerande sätt producera service som möter kundens behov. För detta behöver vi ha tillförsikt inför framtiden, oss själva, våra egna förmågor och samarbetet, med hjälp av serviceproducenten, kunderna, närstående och föreningarna.

Tillsammans bygger vi upp ett sådant välfärdsområde som vi önskar att våra nära och kära ska få vård och service i!

Mari Plukka, kvalitetsdirektör

11.10.2021 Redaktion_Toimitus