Vi närmar oss årsskiftet, och därmed även tidpunkten för då Österbottens välfärdsområde officiellt inleder sin verksamhet. Till välfärdsområdet överförs servicen från tretton social- och hälsovårdsorganisationer och med dem ungefär 7 000 arbetstagare, varav drygt hälften är vårdpersonal. Vårdarbetsfältet innefattar många olika yrkesgrupper, såsom sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor, akutvårdare, fysioterapeuter, ergoterapeuter och närvårdare. Gemensamt för dessa yrkesgrupper är att de jobbar nära kunden och patienten. Beredningen har kommit till det skede där pusselbitarna bestående av enheterna och deras personal börjar falla på plats i pusslet som är den nya organisationsmodellen. Samtidigt ändras chefsstrukturen något och vi får nya kollegor.

Vi utvecklar vår service enligt kundens behov, för framtiden

Specialkompetens behövs inom vårdarbetets olika delområden. I vårdarbetet ingår förebyggande arbete, behandling av sjukdomar, rehabilitering, vård och omsorg i många olika miljöer – hemma, i skolan, på mottagningen, på tandmottagningen, på serviceboendet och på sjukhusets avdelningar och polikliniker. Vi vill föra servicen ännu närmare kunden och patienten, och därmed finns det ett behov av att ta fram olika digitala, mobila och uppsökande metoder som kan tas hem.

Med hjälp av den gemensamma organisationen kan vi på ett bättre sätt utveckla samordnad service. Då vi alla är under samma tak blir samarbetet mellan olika yrkesgrupper starkare och de gemensamma verksamhetsmodellerna bättre.

Vårdarbetarna bidrar med mycket till det mångprofessionella och tvärsektoriella samarbetet. Även om kärnan i vårdarbetet, rehabiliteringen, vården och omsorgen av patienten och kunden, inte ändras i och med den nya organisationen, kommer förändringen ändå innebära möjligheter till att bilda nya nätverk och utveckla kompetensen. Det här leder i sin tur till att kundens och patientens funktionsförmåga, omsorg och vård blir bättre. Samtidigt är det bra att gå igenom både arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och vilken roll vårdarbetets expertis spelar i team. Arbetsbilden för det ansvarsfulla vårdarbetet har redan berömligt tagits vidare inom flera sektorer och det är viktigt att dra nytta av dessa verksamhetsmodeller i hela välfärdsområdet.  

Hos oss får du utföra ett viktigt arbete i en bra miljö och samtidigt stärka din kompetens

Bristen på vårdare har varit ett hett tema i nyhetsrapporteringen den senaste tiden. Rekryteringsproblemen är vardagsmat för vissa yrkesgrupper. Genom en god arbetstrivsel, gott ledarskap och genom att erbjuda möjligheter att utveckla yrkesskickligheten vill vi göra välfärdsområdet till en attraktiv arbetsplats. Tillsammans har vi ett bra utgångsläge för att utveckla möjligheterna att växa i våra yrken och yrkesroller - med stöd av våra kollegor. Olika karriärmöjligheter, möjligheter att utveckla kompetensen, fortbildningar och mentorskap bidrar till att vi vill stanna hos arbetsgivaren. Också ledarskapet för den integrerade servicen behöver ny kompetens.

Hej, hur kan jag hjälpa dig? En viktig del av trivseln på arbetsplatsen är att arbetet går smidigt. I det dagliga arbetet är det viktigt att arbetstagaren enkelt har tillgång till de verktyg och anvisningar hen behöver. Vi förnyar och uppdaterar anvisningarna tillsammans, under hösten förbereder olika arbetsgrupper de viktigaste anvisningarna och arbetet fortsätter nästa år, allt är ingalunda klart vid årsskiftet. Vi står alla inför något nytt och vi behöver varandra och varandras stöd för att fortsätta göra gott tillsammans.

Marjo Orava, chefsöverskötare

13.09.2021 Redaktion_Toimitus