I början på september tas verktyget Omaolo i bruk i Österbotten, till en början i Vasa och Jakobstad. Omaolo är en elektronisk ärendehanteringskanal inom social- och hälsovården som underlättar kundens egenvård och bedömning av symptom. Genom verktyget kan vårdpersonal ge kunden ändamålsenlig rekommendation för vård och behandling av symptom.

Kontakt med vårdpersonal dygnet runt


Omaolo har allt som allt 16 stycken olika symtombedömningar, varav tre tas i bruk i Österbotten. De tre symtombedömningarna som blir tillgängliga inom området är ländryggssmärta eller skada, urinvägsinfektion och diarré. Här kan kunden få direkt kontakt med vårdpersonal som i sin tur kan ge återkoppling på symtom. Genom verktyget kan alla symtombedömningar genomföras, men till en början är det endast dessa tre där dialogen mellan kund och vårdpersonal kan genomföras. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt för kunden och kontakt med vårdpersonal fås 24/7.  Verktyget reagerar även om kundens ifyllda svar är brådskande och hänvisar då kunden direkt till jourhjälpen eller vid akuta fall till nödcentralen.

- Vi strävar efter en utvidgning av Omaolos tjänster inom snar framtid. Vi hoppas att tjänsten upplevs som smidig för användaren, oavsett om verktyget används av kunder eller vår personal. Under hösten ser vi över hur verktyget ska fungera i praktiken inom Österbottens välfärdsområde säger Sofi Nyman, Omaolos projektchef i Österbotten.

För de som kommer att använda verktyget i sitt arbete, det vill säga personal inom social- och hälsovård i Österbotten, så erbjuds en utbildning av Omaolo verktyget. Det är projektarbetsgruppen för Omaolo i Österbotten som håller i trådarna för utbildningen. I Vasa är det Jessica Småfisk och Mari Montin som ansvarar för utbildning av Omaolo till social- och hälsovårdspersonal.

- Genom utbildningen får professionella prova på verktyget i sin helhet. Utbildningen sätts upp i en testmiljö som DigiFinland upprätthåller. Tillvägagångsättet ger goda förutsättningar för att tillsammans med social- och hälsovårdspersonal kunna utveckla den digitala tjänsten som ett ändamålsenligt verktyg som svarar på både kunder och professionellas behov, säger Jessica Småfisk, huvudanvändare för Omaolo i Vasa.

Vinn-vinn-situation för både personal och kunder


Omaolo väntas bespara resurser inom social- och hälsovården, till exempel genom att personalen får tillgång till kundens ifyllda symtombedömningar som fungerar som underlag för vårdbedömningen. Ytterligare blir dokumentationen smidigare eftersom de besvarade symtombedömningarna kan sammanfattas till en text eller användas i sin helhet för dokumentationen i journalen. Kunden besparas i sin tur på upprepningar genom att endast en gång behöva svara på frågor inom ett symtom. Eventuella tilläggsfrågor för vårdbedömningen sker via meddelandefunktionen i verktyget liksom även råd och direktiv till kunden. Således förväntas det digitala verktyget minska upprepningar från både kunder och professionella.

Positivt mottagande bland social- och hälsovårdspersonalen

Social- och hälsovårdspersonalen ser potential i användningen av Omaolo även i Österbotten. Förhoppningen är att det på sikt även kommer att bespara arbetsresurser och förbättra direkt kontakten med kunderna.

- Detta har social- och hälsovårdspersonalen väntat på! Omaolos symtombedömningar har redan använts på eget bevåg av kunderna för att göra en första bedömning på symtom innan kontakt med social- och hälsovårdspersonal, till exempel så har coronasymtoms bedömningen har varit i flitig användning. Vi ser framemot utvecklingen av verktyget då vi i fortsättningen även får föra dialog genom verktyget direkt med kunderna i Österbotten säger Erja Lahti, huvudanvändare för Omaolo i Jakobstads regionen.

Personal inom social- och hälsovård kan med fördel informera kunderna att verktyget kommer till användning från och med hösten. Anmälan till utbildningstillfället för Omaolo verktyget informeras till de berörda.  

 

Läs mera: Omaolo

 ---

Omaolo är en del av Strukturreformsprojektet i Österbotten. I projektet utvecklas informationsledning samt digitala tjänster och lösningar samt stöder beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Projekttiden pågår till slutet av år 2021.  

15.09.2021 Redaktion_Toimitus