Omaolo är en elektronisk kanal för tjänster och skötsel av ärenden inom hälso- och sjukvården, socialväsendet och mun- och tandvården. Omaolo stöder egenvård och hänvisar vid behov till ändamålsenlig hjälp. Genom en gemensam elektronisk tjänst kan vi förnya och förenhetliga vår service för invånarna i Österbotten.

Omaolo – Social- och hälsovårdens elektroniska kanal för att sköta ärenden 

Omaolo är social-, hälso- och munhälsovårdens elektroniska tjänst och kanal för att sköta ärenden, som stöder själv- och egenvård. Omaolo erbjuder elektroniska symptombedömningar, servicebedömningar, välbefinnandecoachning, välbefinnande- och hälsokontroll samt förhandsformulär för regelbundna kontroller. I Omaolo kan kunden oberoende tid och plats bedöma sin hälsa samt sitt behov av service. Omaolo ger rekommendationer om vård utifrån de uppgifter som kunden uppger i tjänstenRekommendationerna baserar sig på vetenskap eller nationellt fastlagda kriterier. Omaolo är en nationell tjänst som når ut till cirka 4 miljoner finländare. DigiFinland Oy svarar för utveckling och nationell spridning av tjänsten. 

Förenhetligande av verksamhet och processer med hjälp av digitala tjänster 

En målsättning med social och hälsovårdens strukturreformsprojekt är att främja användningen av teknologi i serviceproduktionen på området och därigenom förenhetliga verksamhet och sättet att producera tjänster. 

Med hjälp av digitaliseringen kan vi skapa mångsidiga tjänster som är oberoende av tid och plats samt göra kund- och personalprocesser smidigare i Österbotten, säger Omaolos projektchef Sofi Nyman.  

Ett gemensamt elektroniskt verktyg möjliggör och styr verksamhetens förenhetligande samt möjliggör en enhetlig information. 

I nuläget varierar tillvägagångssätten inom vårt område. Ibruktagningen av Omaolo stöder det regionala förenhetligandet servicehandledningens verksamhetsmodell och process, säger Sofi.   

Tjänsten underlättar kundens kontakt till sakkunniga, stödjer egenvård och erbjuder möjligheter att själv sköta sina ärenden genom verktyget.  

Vad gör vi i projektet? 

Omaolo tas i bruk stegvis i Österbotten. 

Under projektet fungerar kommunerna som serviceproducenter och ibruktagningen av Omaolo görs organisationsvis. För att hålla tidtabellen har vi fattat beslut om att börja i Vasa och Jakobstad, där befolkningsmängden är som störst i regionen. Vi börjar med några symptombedömningar och trappar stegvis upp för att säkerställa en hög kvalitet på tjänsten.  

Varje symptom- och servicebedömning ska gås igenom och processerna definieras innan man tar Omaolo i bruk. 

Som stöd för ibruktagningen av Omaolo fungerar en projektgrupp, i vilken personal från olika organisationer deltar. Projektgruppens medlemmar fungerar som sakkunniga och som Omaolo-huvudanvändare i respektive organisation.  Ibruktagningen planeras och görs i samarbete med DigiFinland. 

DigiFinland ordnar skolningar åt Omaolos huvudanvändare och annan personal, som i sitt arbete kommer att använda Omaolo. 

Projektgruppens medlemmar har gjort och gör ett fantastiskt jobb, säger Sofi. Det är verkligen givande att arbeta med engagerade sakkunniga och samtidigt vara med och främja digitaliseringen i Österbotten!    

Ibruktagning av Omaolo är en del av projektet strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten. I projektet stöds beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde, utvecklas informationsledningen samt digitala tjänster och lösningar. Projektet fortgår till slutet av 2021. 

 

Om Sofi: 

Sofi fungerar som projektchef för Omaolo i projektet Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten. Här är några frågor till Sofi: 

Vad motiverar dig i ditt arbete? Att jobba med olika utvecklingsprojekt är mångsidigt, roligt och givande på många sätt. När det gäller Omaolo så kommer det att generera fördelar för både klienter och personal på vårt område. Att få vara en del av den utvecklingen är väldigt motiverande. 

Vad gör du på fritiden? Min fritid spenderar jag med min familj och vänner och finns det tid över så besöker jag gärna gymmet. 

Berätta något, som andra inte vet om dig? Jag har hoppat bungyjump några gånger och drömmer om att hoppa fallskärm. 

20.04.2021 Projekt_Hankkeet