PATA-kundbetjäningscenter är ett koncept för centrerad kundtjänst, som har som syfte att erbjuda kunderna bättre och snabbare service genom att inleda uträttandet av ärendet direkt vid första kontakten. PATA-projektets målsättning är att utveckla en mångprofessionell kundtjänst med flera kontaktkanaler för Österbottens välfärdsområdes kunder.

PATA – Verksamhetsmodell för centrerad kundhandledning

Som en del av projektet Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten utvecklar man PATA-kundbetjäningscenter. Utvecklingen av PATA-kundbetjäningscenter (Palvelun tarvearviointi ja palveluun ohjaus, dvs. bedömning av servicebehov och handledning till tjänsterna) innefattar såväl en ny verksamhetsmodell samt en teknologisk lösning till kundtjänsten i främsta linjen.

PATA för med sig fördelar för såväl kunder som personal

För närvarande innebär kontakt med social- och hälsovårdstjänsterna ofta att kunden själv måste veta vilken tjänst hen är i behov av och också hitta tjänstens eller tjänsternas kontaktkanaler. Kontaktkanalerna omfattar bara en del av organisationens tjänster, vilket kan leda till många kontakter via olika kanaler. PATA-kundbetjäningscenter är ett koncept för centrerad kundtjänst, som har som syfte att erbjuda kunderna bättre och snabbare service genom att inleda uträttandet av ärendet direkt vid första kontakten. PATA gör det märkbart enklare för kunden att sköta sina ärenden genom att erbjuda en kontaktpunkt, där man gör bedömning av vård- och stödbehov samt ger rådgivning och servicehandledning.

– Målsättningen är att erbjuda digital kundtjänst med låg tröskel åt kunderna, på eget modersmål, vid en för kunden lämplig tidpunkt och via lämplig kontaktkanal, berättar projektdirektör Jenny Björndahl-Öhman.

Tjänsteplattformen för PATA-kundbetjäningscenter samlar de tekniska system, som möjliggör en välorganiserad, regional rådgivnings- och handledningstjänst för social- och hälsovårdens kunder. Genom att erbjuda personalen moderna och samverkande system som stöd i kundtjänstarbetet, strävar man även efter att förbättra ledningen av och trivseln i personalens arbete.

PATA i Österbotten

I Österbotten är avsikten att pilottesta PATA-verksamhetsmodellen inom hälsovården i Vasa stad och Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

– Då vi får erfarenheter av verksamhetsmodellen och användningen av tjänsteplattformen kan vi utöka verksamheten till att omfatta flera tjänster. Så går vi mot en mångprofessionell kundtjänst med många kontaktkanaler för kunderna inom Österbottens välfärdsområde, säger Jenny.

Utvecklingen av PATA-kundbetjäningscenter görs som ett samarbete mellan landskap. I delprojektet deltar även Södra Karelens samkommun för social- och hälsovård (Eksote) och Kymmenedalens samkommun för social- och hälsovård (Kymsote). 2M-IT Oy fungerar som tjänsteleverantör i projektet.

Om Jenny

Jenny fungerar som direktör för projektet Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten. Här är några frågor till Jenny:

  • Vad motiverar dig i ditt arbete? Utmaningar och mångsidighet.
  • Vad gör du på fritiden? Jag spenderar tid med familjen och med barnens hobbyer samt motionerar.
  • Vad förväntar du dig av välfärdsområdet? Av välfärdsområdet förväntar jag mig smidiga tjänster av hög kvalitet för kunderna samt nya möjligheter för personalen av utvecklas. Jag tror också att digitaliseringen kommer att utvecklas med stora steg inom den närmaste framtiden.
20.04.2021 Projekt_Hankkeet