Produktionsstyrning är ett integrerat informationssystem, som stöder optimeringen av organisationens verksamhet. Ett fungerande produktionsstyrningssystem inom social- och hälsovården främjar tjänsternas kvalitet och tillgänglighet för kunderna, arbetets smidighet för personalen samt bidrar till mera effektiv användning av resurserna.

Utveckling av ett produktionsstyrningssystem som stöd för servicehandledningen 

Vi utvecklar till Österbotten ett produktionsstyrningssystem som erbjuder professionella verktyg för välfärdsområdets servicehandledning.  Systemet erbjuder personalen information om kundens enskilda bakgrund samt svarar på kundens behov av social- och hälsovårdstjänster. På så sätt stödjer systemet servicehandledningens process. Produktionsstyrningssystemet testas först i social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.  

Mera ändamålsenliga tjänster för kunderna och underlättande av servicehandledarnas arbete  

Med hjälp av produktionsstyrningssystemet kan vi underlätta informationsflödet mellan olika aktörer. Då servicehandledaren förmedlar information om kundkontakten via systemet uppstår inte heller en situation, där kunden blir tvungen att själv kontakta flera olika enheter. Personalen behöver inte använda tid till att söka information om kunden ur olika system, utan informationen finns tillgänglig i servicens olika skeden och på olika serviceställen. För kunden innebär det här en smidigare service, då personalen får en helhetsuppfattning om de tjänster kunden har använt och kan handleda hen till rätt tjänst vid rätt tidpunkt. 

- Det finns många olika tjänster för äldre, men servicesystemet är splittrat. Med produktionsstyrningssystemet kan man undvika situationer, där kunden själv blir tvungen att kontakta flera olika tjänstersägeproduktionsstyrningens projektchef Anu Patrikainen. 

Modellbeskrivningarna av kundprocesserna i systemet möjliggör att man lättare kan följa upp kundens tjänster. Man kan även skapa påminnelser i systemet för att leda personalen i processens olika skeden. Därtill ger systemet statistik över kontakter, servicebehovet och beviljade tjänster. Med hjälp av informationen som systemet samlar kan vi förutse kommande resursbehov och planera servicestrukturen utgående från kundernas behov. 

Vad gör vi i projektet? 

Projektets målsättning är, att informationssystemen stöder servicehandledningens personal och att informationsflödet förbättras och underlättas mellan olika personalgrupper. Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad har tagit i bruk SBM-plattfomen, som i projektet utvecklas så att den svarar på servicehandledningens behov. 

- Tillsammans med personalen från servicehandledningen för äldre har vi under vintern arbetat med att utvecka SBM-plattformens kontakt- och processtillämpningsprogram som stöd för deras arbete, berättar Patrikainen.  

Arbetet med att definiera och specificera servicehandledningens process har förverkligats i workshops och snart kan förändringarna tas i bruk. En målsättning i projektet är också att utvidga användningen av plattformen till andra tjänster för äldre. Detta innebär att kontakter till servicehandledningen kan styras vidare direkt och att kommunikationen mellan olika personalgrupper förverkligas via ett och samma system. 

Utvecklingen av ett produktionsstyrningssytem är en del av projektet strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten. I projektet stöder man beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde, utvecklar informationsledningen samt utvecklar digitala tjänster och lösningar. Projekttiden pågår till slutet av år 2021. 

 

Vem är Anu? 

Anu fungerar som projektchef för produktionsstyrningen i projektet Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten. Här är några frågor till Anu: 

Vad motiverar dig i ditt arbete? Arbetets betydelse samt att få lära mig nya saker. 

Vad gör du på fritiden? Jag spenderar tid med min familj. Min ett och ett halvt år gamla barn och vår jackrusselinterrier säkerställer att vardagen är fartfylld. Jag tycker om att springa, handarbeta och läsa. 

Berätta något, som andra inte vet om dig? Jag har blivit en vän av stugliv. Vi skaffade en stuga förra året och att pyssla där ger mycket glädje. Vid havet blir man lugn i sinnet. 

18.05.2021 Projekt_Hankkeet