Att skapa träffpunkter för familjer är en av målsättningarna för projektet Framtidens social- och hälsocentral. Familjecentrens träffpunkter fungerar som en fysisk plats för familjer dit det är lätt att komma för att möta andra barn och familjer, få handledning och rådgivning eller kunna delta i olika evenemang. I Vasa har ett pilotprojekt för en sådan modell startats upp. Projektpersonalen kartlägger möjligheter att skapa dylika träffpunkter för familjer också på andra håll i Österbotten.

Familjernas vardagsrum är lätt att besöka

 

Familjecenter är ett fysiskt utrymme för familjer dit det ska vara lätt att komma för att möta andra barn och familjer, få handledning och rådgivning gällande barnens uppväxt eller kunna delta i evenemang eller annan aktuell verksamhet som arrangeras.

Ett pilotprojekt för familjernas träffpunkt är familjecentret i Vasa som startades upp i januari 2021. Träffpunkten är placerad i Vasa i anslutning till Dammbrunnens barnrådgivning. På plats finns familjearbetare och andra sakkunniga som arbetar med familjer. Familjecentret i Vasa har ett tätt samarbete med rådgivningen och småbarnspedagogiken för att bättre kunna utforma verksamheten enligt behov. Trots att professionella finns på plats vid familjecentret så är fri lek och samvaro en stor del av verksamheten.

- Det ska vara lätt att besöka familjecentret. Till familjecentret är familjer välkomna utan särskilda behov, men hjälp finns också nära till hands om mer stöd behövs. Vi kunde kalla familjecentren för familjernas vardagsrum, säger Sirpa Manninen, projektchef för familjecenter.

En tanke med familjecentrens träffpunkt är att föräldrarna ska få vara delaktiga i verksamheten. Kamratstöd mellan olika familjer förstärker den egna kraften i föräldraskapet. För att familjecentren ska kunna vara en heltäckande knytpunkt för familjer kunde även verksamhet för barn och unga i skolåldern utvecklas till platsen. 

Glädje för både äldre som yngre

 

Projektpersonalen har en vision om att få skapa en träffpunkt över generationerna i Österbotten.

- Ensamhet är en stor risk för isolering och utslagning från samhället. Genom att samla olika generationer under samma tak kunde det ge glädje för både äldre som yngre. Framför allt skulle samhörigheten mellan generationerna kunna förstärkas och ensamheten minska, säger Sirpa Manninen.

Förslaget har mottagits positivt bland målgrupperna, bland annat har äldre råden i Österbotten sett både behov och potential i en dylik modell. Information för att stödja det egna måendet och samtidigt kunna mötas över generationerna kunde vara en fräsch modell för gränsöverskridande samarbete.

Projektpersonalen kartlägger för tillfället tredje sektorns, församlingens och andra aktörers möjligheter att arrangera verksamhet för både familjer och äldre under ett och samma tak.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Familjecentret är en del av projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten där huvudmålsättningen är att utveckla enhetliga verksamhetsmodeller för att förbättra basservicen för Österbottens välfärdsområde. Projekttiden är 2021-2022.

18.06.2021 Projekt_Hankkeet